Üzlet

A Napvilág Kiadó 1995-ös alapítása óta több mint négyszáz címet jelentetett meg. Alapfeladatának tekinti a társadalmi problémák bemutatását, különösképpen a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan történelmi és művelődéstörténeti feldolgozása a célja, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzései és motivációi nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven; felszínre hozni a lappangó, szunnyadó tudást. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében.

A Napvilág Kiadó pavilonja a 2017-es Könyvfesztiválon.
A Napvilág Kiadó pavilonja a 2017-es Könyvfesztiválon.

 

A Napvilág Kiadó szerzői között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Küldetésének része a fiatal kutatónemzedék számára bemutatkozási lehetőséget teremteni, ezért indította útjára a Társadalomelméleti Műhely sorozatot, amelyben mindezidáig tíz kötet jelent meg, olyan szerzőktől többek között, mint Scheiring Gábor, Sebők Miklós, Kiss Viktor.

Politikus-életrajzai, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatának (Kérdések és válaszok) kötetei, forráskiadványai, nagymonográfiái és kézikönyvei széles spektrumon nyújtanak korszerű, nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. A Napvilág kiadó könyvei között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek is nagy számmal szerepelnek.

 

Budai Díjas a Kérdések és válaszok sorozat

“A 2014. évi Nemzetközi Könyvfesztiválon Budai Díjat kapott a Napvilág kiadó KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK c. ismeretterjesztő sorozata, az oktatást-nevelést legjobban segítő könyv kategóriájában. A Budai Díjakat minden évben az oktatást leghatékonyabban szolgáló könyvek kaphatják meg, a díjazottról a kerület pedagógusai döntenek. Azokat a kiadványokat díjazták, amelyek a lehető legbővebb felhasználási lehetőségeket kínálják. A Kérdések és válaszok elnevezésű sorozat kapcsán kiemelte, hogy a Napvilág sorozata „ingoványos területekről” szól, az eddig megjelent kötetek olyan témákat dolgoz fel kérdés-felelet formájában, mint az első világháború, a Kádár-kor, az Európai Unió vagy a cigányság.”

 

1–20 termék, összesen 647 db

1–20 termék, összesen 647 db