Rólunk / About us

A Politikatörténeti Alapítvány által alapított Napvilág Kiadó 1995-ös létrejötte óta több mint ötszáz címet jelentetett meg. Alapfeladatának tekinti a társadalmi problémák bemutatását, különösképpen a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan történelmi és művelődéstörténeti feldolgozása a célja, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez. Alapvető célkitűzései és motivációi nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven; felszínre hozni a lappangó, szunnyadó tudást. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében, nyitottsággal a kritikai gondolkodás és a rendszerkritikai baloldal felé. 

A Napvilág Kiadó szerzői között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek; továbbá küldetésének része, hogy a fiatal kutatónemzedék számára bemutatkozási lehetőséget teremtsen, ezért indította útjára a Társadalomelméleti Műhely, illetve a Helyzet Műhely Könyvek sorozatot. 

Politikus-életrajzai, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatának (Kérdések és válaszok) kötetei, forráskiadványai, nagymonográfiái és kézikönyvei széles spektrumon nyújtanak korszerű, nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. A Napvilág kiadó könyvei között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek is nagy számmal szerepelnek. A Kiadó szoros szakmai együttműködésben áll a Politikatörténeti Intézettel, és részt vállal az ottani tudományos kutatások eredményeként megszülető kötetek megjelentetésében.

 

About us

Napvilág Publishing Ltd., founded by the Foundation for the History of Politics, has published more than five hundred titles since its inception in 1995. Its core mission is the presentation of social problems, in particular the critical treatment of the history of the 20th century and the presentation of the results of contemporary historical research. The aim is to provide a historical and cultural overview of the century that probably contained the most individual traumas for Hungarian society, which can create a common platform for the understanding of historical and social processes for different levels of society. Its fundamental objectives and motivations are to make hidden, or sometimes blocked, material public; to provide a forum for new research; to make previously unknown texts available in Hungarian; to bring to the surface dormant, latent knowledge. All this, primarily in the field of recent historiography and broadly conceived social science, with an openness to critical thinking and system critique from the left.

Napvilág Publishers’ authors include renowned personalities of Hungarian science and public life, and part of its mission is to provide a showcase for the young generation of researchers, which is why it has launched the Social Theory Working Group and the Helyzet Working Group Books series. 

The publisher’s biographies of politicians, the volumes of its award-winning popular science series (Questions and Answers), its sourcebooks, major monographs and handbooks provide a wide range of up-to-date and essential knowledge, especially for readers interested in the social sciences. Napvilág’s books include a large number of textbooks used in higher education. The publishing house has a close professional cooperation with the Institute of Political History and participates in the publication of volumes resulting from its scientific research.

ELÉRHETŐSÉGEINK

Napvilág Kiadó Kft.

Levelezési cím és szerkesztőség:
Villányi úti Konferenciaközpont, földszint, Könyvtár 
1114 Budapest, Villányi út 11-13., Tel.: +3630 719 1636 

Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig 9:00–16:00 óra között.

Telefon: +36307191636

E-mail: kiado@napvilagkiado.hu

Számlázási cím: 1114 Budapest, Villányi út 11-13.

Cégjegyzékszám: 01-09-463620
Adószám: 12078682-2-43
Számlaszám: CIB Bank 11100104-12078682-01000003

IBAN: HU37 1110 0104 1207 8682 0100 0003

 

 

MUNKATÁRSAINK

Dr. Schneider Márta
ügyvezető igazgató

Klopfer Judit
főszerkesztő

Borbáthné Belovai Margit
kereskedelmi ügyintéző