Rólunk

 

A Politikatörténeti Alapítvány által alapított Napvilág Kiadó 1995-ös alapítása óta több mint négyszáz címet jelentetett meg. Alapfeladatának tekinti a társadalmi problémák bemutatását, különösképpen a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan történelmi és művelődéstörténeti feldolgozása a célja, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzései és motivációi nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven; felszínre hozni a lappangó, szunnyadó tudást. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében.

A Napvilág Kiadó szerzői között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Küldetésének része a fiatal kutatónemzedék számára bemutatkozási lehetőséget teremteni, ezért indította útjára a Társadalomelméleti Műhely sorozatot, amelyben mindezidáig tíz kötet jelent meg, olyan szerzőktől többek között, mint Scheiring Gábor, Sebők Miklós, Kiss Viktor.

Politikus-életrajzai, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatának (Kérdések és válaszok) kötetei, forráskiadványai, nagymonográfiái és kézikönyvei széles spektrumon nyújtanak korszerű, nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. A Napvilág kiadó könyvei között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek is nagy számmal szerepelnek. A Kiadó szoros szakmai együttműködésben áll a Politikatörténeti Intézettel, és részt vállal az ottani tudományos kutatások eredményeként megszülető kötetek megjelentetésében.

 

ELÉRHETŐSÉGEINK

Napvilág Kiadó Kft.

Levelezési cím és szerkesztőség:
Villányi úti Konferenciaközpont, II. emelet 211. szoba
1114 Budapest, Villányi út 11-13.

Nyitvatartás: hétfőtől-csütörtökig 9:00–16:00.

Telefon: 06 1 381 8141

E-mail: kiado@napvilagkiado.hu

Számlázási cím: 1114 Budapest, Villányi út 11-13.

Cégjegyzékszám: 01-09-463620
Adószám: 12078682-2-43
Számlaszám: CIB Bank 11100104-12078682-01000003

IBAN: HU37 1110 0104 1207 8682 0100 0003

 

 

MUNKATÁRSAINK

Dr. Schneider Márta
ügyvezető igazgató

Klopfer Judit
főszerkesztő

Borbáthné Belovai Margit
kereskedelmi ügyintéző