Akció!

A demokratikus pártrendszer Franciaországban a 20. században

1000 Ft

4 készleten

ISBN: 9638555793 9805 Kategóriák: ,

Megjelenés:

Oldalszám:

Leírás

A franciaországi pártok működését elemző munka a történeti előzmények taglalásával indítja gondolatmenetét. Bemutatja, hogyan jöttek létre a századfordulóra a különböző politikai irányzatokból ideológiával, programmal, szervezeti felépítéssel rendelkező pártok, és miként alakultak ki az egymással kölcsönhatásban levő pártrendszerek. Azokat a pártokat veszi szemügyre, amelyek esetében először jelennek meg a modern párt vonásai.
A könyv második része működésükben vizsgálja a francia pártviszonyokat, jogállásuk, tényleges szerepük és működési sajátosságuk szerint, a modern politikai párt jellemzőit kutatva. A munka annak a kilencvenes években a szakértők és a politikusok által felvetett kérdésnek a vizsgálatával zárul, hogy vajon idejüket múlták-e a pártok, áttekintve és értelmezve a politikai képviselet és a pártok válságának jelenségeit. Végső megállapítása pedig, hogy a legtöbb aggodalomra az okot a mérsékelt nagy pártok hitelvesztése szolgáltatja.
A történeti és politológiai nézőpontot egyesítő, témaválasztásában úttörő elemzés joggal tarthat számot mindkét olvasótábor érdeklődésére, és jól hasznosítható a felsőoktatásban is.

 

Sajtóvisszhang:

J. Nagy László ismertetője. Múltunk, 1998/3-4. szám, 502-504.o.