A globalizáció kihívásai és Magyarország

Ft

Elfogyott

Megjelenés: 2001

Oldalszám: 400

Leírás

A globalizációs kihívás természetesen nem csupán gazdasági természetű. E kötet állítása: a magyar nemzet csak akkor tudja a hasznokat maximálni, a veszteségeket minimalizálni, ha sikerült a társadalmi igazságosság, a szolidaritás, a kultúra megújítása, az egyének mozgásképességének javítása és vállalkozó kedvének fellendítése. Hiszen az egyes embereknek és csoportjaiknak szükségük van a nemzeti keretre, az önként vállalt kulturális és politikai közösségre, mert így élhetnek teljes életet. Magyarország felemelkedésének előfeltétele tehát az, hogy a globalizáció kihívásaira gazdasági és kulturális sajátosságainak megfelelő válaszokat találjunk.

A kötet szerzői és szerkesztői nem hiszik, hogy minden, a tárgyban felmerülő kérdést sikerült megválaszolniuk. Az azonban bizonyos: nem elegendő “lefordítani” a globalizáció szabályait. A “sajátos magyar” megoldások kidolgozásában további kutatásokra és vitákra van szükség. Ezekhez járul hozzá ez a könyv.

 

SAJTÓVISSZHANG

Magyar Tudomány, 2002/6. szám

Könyvajánló. Mérnök újság, 2002. április