Akció!

„…a háború szolgálatában”

1000 Ft

22 készleten

ISBN: 978 963 9350 97 7 Kategóriák: ,

Megjelenés:

Oldalszám:

Leírás

1942 nyarán Németország és szövetségesei előrenyomulása mind a nyugati, mind a keleti fronton jobbára még megállíthatatlannak tűnt. Az 1942 ősze és 1943 ősze közötti egy esztendő azonban fordulatot hozott a második világháború menetében – és fordulat történt a magyar külpolitikában is. A Kállay-kormány a szövetségesek sikereivel nagyjából egy időben nem hivatalos tárgyalásokra szánta rá magát: diplomatái és megbízottai révén kapcsolatokat keresett (elsősorban) Angliával. A szövetségesek megnyerését célzó magyar törekvések miatt fontos lett, hogy miként alakul Nyugaton Magyarország képe. Így a magyar sajtónak egyszerre kellett német- és angolbarátnak lennie.

Az 1942. szeptember 22-e és 1943. augusztus 25-e között, ebben a majdnem egyéves időszakban hetente egyszer (később kétszer is) úgynevezett főszerkesztői értekezleteket tartottak Budapesten. Ezeken az összejöveteleken a kormány és a vezérkar képviselői egyrészt bizalmasan informálták a lapok vezetőit, másrészt utasították őket, hogy miről mit és hogyan írhatnak a lapok, miről mit kell írniuk – vagy ellenkezőleg: miről nem írhatnak egyáltalán.

A főszerkesztői értekezletekről készült emlékeztetőkből – amelyeket a Magyar Távirati Irodában őriztek meg az utókor szerencséjére – többek között megtudható, hogy mit akart titokban tartani a kormány; információkat nyerhetünk továbbá a közvélemény alakulásáról, például arról, hogy miként hatottak a szovjet hadisikerek és a második magyar hadsereg katasztrófája a magyar lakosságra. Megismerhető, hogy milyen módon szolgálta a felsőbb utasításokat is figyelembe véve a magyarországi sajtó (egy része) a háborús célokat, és milyen nemzetközi horizonttal rendelkeztek a közvélemény „irányítói”.

A kötet bevezető tanulmánya Sipos Balázs tollából mélyebb betekintést enged a háborús időszak sajtóviszonyaiba, a cenzúra működésébe és az újságírás aktuális kérdéseibe.

Az értekezletek anyagait bőséges, körülménymagyarázó jegyzetanyag, név- és tárgymutató, valamint forrásértékű képanyag egészíti ki a kor sajtójáról, a keleti front eseményeiről és Kállay Miklós „sajtókörnyezetéről”.

 

Sajtóvisszhang:

168 óra online, 2007. május 24.

Népszabadság, 2007. április 23.

Index, 2007. április 16.

emasa, 2007. április 16.

Heti Válasz, 2007. augusztus 23.

Róbert Péter recenziója: Századok, 2008/1. szám, 239-242.o.