A jogállamiság megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon, 1944–1949

1500 Ft

Elfogyott

Megjelenés:

Oldalszám:

Leírás

Kísérlet és kudarc gyakran együtt járó fogalmak – különösen a magyar történelemben. Palasik Mária monográfiája azt vizsgálja, hogy hogyan sáfárkodtak a korabeli – hazai és nemzetközi – politikai erők az 1945-ben reánk köszöntő eséllyel, hogy végre demokratikus jogállam jöjjön létre hazánkban. 

A tanulmány bevezető részében áttekinti a jogállam fogalmának történetét, elméleti hátterét. A szerző az utóbbi években hozzáférhetővé vált levéltári források feltárásával, szinte az olvasóval együtt követi nyomon azt a politikai csatározást, amely 1945 és 1949 között folyt részint a nyílt színen, részint a kulisszák mögött, s a kísérlet közismert kudarcával zárult. A mű tárgyalásmódja változatos: hol a publicisztikára jellemző riportszerű részletességgel számol be az eseményekről, hol a politológia elvontabb fogalomrendszerével operálva összegez, következtet. E vonatkozásban tárgyilagosságra törekszik: a kor szereplőit nem kívánja a személyükhöz fűződő tényeket meghaladva értékelni, s mentes kíván maradni mindenféle aktualizálástól.
A könyvet ajánljuk mindenkinek, aki szeretne többet megtudni a II. világháború utáni hazai törvényhozásról, igazságszolgáltatásról, a rendőri és államvédelmi szervek tevékenységéről, a jogalkotásról és a jogvédelemről, illetve az elkövetett jogsértésekről.

 

Sajtóvisszhang:

Magyar Szemle online, Új folyam X. 4. szám, 2001. augusztus

Magyar Tudomány, 2002/5.szám

Standeisky Éva ismertetője. Múltunk, 2002/3-4. szám, 560-565.o.

Török Bálint: Népi demokrácia. Köznevelés, 65. évf. 11. szám, 2009. március 20. 23.o.

                                  

Érdekelhetnek még…