A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig

1800 Ft

Elfogyott

ISBN: 9639082236 Kategória:

Megjelenés:

Oldalszám:

Leírás

A kötet neves társadalom-, gazdaság- és agrártörténészek közreműködésével készült, és a magyar agrártársadalom történetének legutóbbi másfél évszázadát foglalja össze. Igen széles anyag- és forrásbázison, közérthető nyelven ismerteti a sorsfordító eseményeket.

Izgalmas már magának a jobbágyfelszabadítás előzményeinek a felrajzolása: a majorsági és a jobbágyföldek arányának alakulása és annak hatása az érdekeltek egész további sorsára. A feudális eredetű nagybirtok továbbélése, a föld és a munkaalkalmak égető hiánya folytán a fejlődés belső logikája elvezet a századforduló agrárszocialista mozgalmáig, majd a válságos évtizedeken át az 1945-ös földreformig. Innen már kortörténet következik: az újonnan földhöz jutottak élete, a “kisparaszti ország” kialakulása, az erőszakos szövetkezetszervezés, majd 1956 után a második hullám, a “magyar agrármodell” problémakörei.
A felsőfokú oktatásban is haszonnal forgatható, tanulságos, gondolatébresztő kötetet letéve, az olvasó saját nemzedékének jelenén és jövőjén töprenghet el: hogyan tovább, magyar agrártársadalom?

 

Sajtóvisszhang:

Magyar Tudomány, 1999. február

Hovanyecz László: Amerikából jöttem… Népszabadság, 1999. július 20.