A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei 1945–1947

2800 Ft

Elfogyott

ISBN: 9639350176 Kategóriák: ,

Megjelenés:

Oldalszám:

Leírás

Magyarország 1945 és 1947 között háborús vesztesként és megszállt országként a szövetséges nagyhatalmak, a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia katonai ellenőrzése alatt állt. Az 1945. január 20-i fegyverszüneti egyezményben nemcsak katonai, de jogi, belpolitikai, jóvátételi és más kötelezettségeket is vállaltunk, amelyek végrehajtását egy nemzetközi katonai szervezet a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) felügyelte. Ismert, hogy a szervezet szovjet irányítás mellett, Vorosilov marsall, majd Szviridov altábornagy vezetésével Moszkva érdekeit igyekezett érvényesíteni Magyarországon.

Alig tudunk azonban valamit arról, hogy az angol és amerikai fél milyen mértékben és hatásfokkal volt képes fellépni ezekkel a törekvésekkel szemben, hogy milyen kérdésekről folytak a megbeszélések, miben voltak eltérőek az álláspontok, voltak-e viták, az angolszászok egyáltalán akarták-e és tudták-e ellensúlyozni a növekvő szovjet befolyást.

 A kötet először teszi magyar nyelven hozzáférhetővé a SZEB legfelsőbb testületének moszkvai levéltárból hazahozott, fél évszázadig titkos jegyzőkönyveit. Most végre választ kaphatunk a fenti kérdésekre. Világossá válik, hogy miről tárgyaltak és miről nem a SZEB tábornokai, milyen érdekeket védtek a szovjet, az amerikai és az angol delegátusok, miben voltak ellentétek, miben vállaltak konfliktust egymással a résztvevők. A kép összetett, a két és fél év alatt megtárgyalt közel 250 napirend a hazai politikai élet igen sok kérdését érintette.

 A kötet melléklete – amelyet máshol nem publikált képanyag is gazdagít – betekintést enged a szervezet alsóbb szintű és félhivatalos szféráinak működésébe.

 

Sajtóvisszhang:

Murber Ibolya ismertetése. Múltunk, 2004/1. szám, 328-334.o.