A politikai legitimitás

Elméletek és viták a legitimitásról és a legitimációs válságról

1350 Ft

Elfogyott

ISBN: 9638555785 Kategória:
Szerző:

Megjelenés: 1997

Oldalszám: 306

Leírás

A könyv a politikai hatalom legitimitásának sokat vitatott problémájával foglalkozik. A fogalom eszmetörténetének és Max Weber legitimitás-felfogásának, amely a mai viták egyik elméleti forrása, bemutatása után részletesen ismerteti a legitimitásnak és legitimációnak a modern politikai szociológiában és politológiában uralkodó értelmezéseit, s a legitimációs válságról folytatott tudományos viták legfontosabb érveit.

A szerző rámutat arra a paradoxonra, hogy míg e válságról folytatott viták Nyugaton növelték a fejlett polgári demokráciák legitimitását, a kelet- és közép-európai térségben, ahol a hatalom legitimitása nyilvánosan nem volt vitatható, a rendszerváltozás mély legitimációs válság kíséretében zajlott le.

A könyv befejező részében az államszocializmus legitimációs típusát vizsgálja és elemzi a hatalom gyors delegitimálódásának folyamatát, annak különböző értelmezéseit, majd az új demokráciák legitimációs gyengeségét feltáró fejtegetésekkel zárul.

Mivel a legitimáció több politikával foglalkozó tudományágnak és a politikai életnek is egyik kulcskategóriája, a téma első magyar nyelvű monografikus feldolgozása jól használható az egyetemi oktatásban, de igényt tarthat a politika és politikatudomány iránt érdeklődők szélesebb táborának érdeklődésére is.