A populista demokrácia természete

Realizmus és utópia határán

2400 Ft

Elfogyott

Megjelenés: 2017

Oldalszám: 286

Leírás

Megvásárolható e-könyv formátumban itt.

 

A kötet azt a kérdést boncolgatja, hogy milyen is lesz ez a populista demokrácia: realista vagy valamilyen utópiát követ. Most éljük át azokat a perceket, amikor még van lehetőségünk annak eldöntésére, hogy milyen is legyen a 21. század demokráciája. A meghaladottnak vagy egyenesen halottnak hitt jobb- és baloldali megosztottság tért most vissza, csak a demokrácia megvalósítása helyett immáron a populista demokráciáért folyik a verseny.

Véget ért a liberális demokrácia és neoliberális világrend és a „történelem vége” elgondolás korábban korlátlannak, megdönthetetlennek tartott hegemóniája, és tanúi lehetünk a demokrácia újrarendeződésének, amely egy globális, a demokrácia természetéért folytatott hegemóniaharc képét ölti. A jobboldali nacionalista populizmus azt ígéri, hogy fellép a globális nagytőke ellen, és ennek érdekében nemzeti védőernyőt akar mozgósítani. A valóság azonban az, hogy a jobboldali nacionalista populizmus kíván a globalizált kapitalizmus új hegemón ideológiájává válni, és ennek érdekében mind a neoliberalizmust, mind a baloldalt alárendelt helyzetbe kívánja hozni. Ebben a könyvben a szerző – a baloldali társadalomelmélet eszköztárát felhasználva – amellett érvel, hogy ezekkel szemben a baloldal saját internacionalista és antikapitalista gyökereinek újragondolásával védekezhet.

 

Antal Attila (1985) jogász, közpolitikai szakértő. 2010 óta az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézetének oktatója. 2016-tól a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének koordinátora. 2017 ben szerezte meg a PhD-ját politikatudományból. Kutatási területei: zöld politikai gondolkodás, ökopolitika, ökoszocializmus, populizmus. Nős, két gyermek édesapja.

Saját honlap
Saját oldal az academia.edu kutatói portálon
Közleményjegyzék: Magyar Tudományos Művek Tára

 

A sorozatról

A Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelye (PTI TEM) jelenlegi formájában 2015-ben jött létre 11 ösztöndíjas kutató bevonásával, akik azóta rendszeresen vitatják meg egymás és külsős szerzők kutatásait és írásait. 2017 folyamán a Politikatörténeti Alapítvány ismét ösztöndíjpályázatot írt ki, hogy lehetővé tegye új műhelytagok csatlakozását a közös munkához. A Társadalomelméleti Műhely célja, hogy hozzájáruljon a hazai társadalomelméleti, társadalomkritikai gondolkodáshoz, valamint a baloldali tudományos, közéleti diskurzushoz. A műhelyben nagyon sokféle témakör talált otthonra: ideológiák, a poszt-marxizmus, politikai gazdaságtan, demokráciaelmélet, populizmus, ökopolitika, a művészet és az emancipáció kapcsolata, társadalmi igazságosság és szolidaritás, nacionalizmus és így tovább. A tagokat az a társadalomelméleti keretrendszer köti össze, amely folytatni kívánja a valóság megértésének baloldali kritikai hagyományait.

A Földes György által szerkesztett sorozat további köteteit itt találja.

 

SAJTÓVISSZHANG

Legalább már tudjuk, milyen rendszerben élünk (Tóth Richárd, hvg.hu, 2018. január 16.)

Új jobb- és szélsőjobboldali pártok felemelkedése Európában (Wiener György, Millenium Intézet, 2018. január 6.)

Kormányzás a nép nevében? (Paár Ádám, Kommentár, 2017/5-6)

Ezek voltak 2017 legjobb olvasmányai (Kiss Viktor írt a kötetről a Mércén, 2017. december 30.)

Interjú a szerzővel a Civil Rádióban (Görög Mása, 2017. november 16.) – a felvétel online meghallgatható!

A baloldali populizmus védelmében (Paár Ádám, Új Egyenlőség, 2017. november 13.)

 

KÖNYVBEMUTATÓ

A sorozat első három kötetét 2017. október 9-én mutattuk be a Politikatörténeti Intézetben Bozóki András, Éber Márk Áron, György Péter, valamint a szerzők, Antal Attila, Bagi Zsolt és Vastagh Zoltán részvételével.