A PTI Levéltára 1956-os gyűjteményének repertóriuma

500 Ft

Elfogyott

ISBN: 9639350060 Kategória:

Megjelenés:

Oldalszám:

Leírás

A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 1956-os irat- és röpiratgyűjteményeinek közös kiadványban történő megjelentetését egyrészt a tartalmi összefüggések, másrészt kialakulásuk hasonló körülményei indokolják. A két segédlet együttes bemutatása nemcsak a politikai események feltárásához, a pártok, pártjellegű alakulatok, különböző nemzeti és forradalmi bizottságok, üzemi bizottságok, érdekképviseleti szervek követeléseinek, felhívásainak és működésének megismeréséhez kíván segítséget nyújtani, hanem a tudományos kutatás menetét is egyszerűsíti.

Az iratatanyag 1957 és 1989 között folyamatos gyűjtés eredményeként alakult ki. A Párttörténeti Intézet előterjesztése alapján az MSZMP Szervező Bizottsága 1956. december 30-i ülésén határozatot hozott az októberi eseményekre vonatkozó korabeli dokumentumok gyűjtésére és feldolgozására.

A rendszerváltást követően kezdődött meg 1956 levéltári forrásainak tudományos igényű feltárása és feldolgozása, így a korábban zárt anyagként kezelt iratok is az érdeklődés középpontjába kerültek, de állapotuk és segédletük ennek a tudományos igénynek nem tudtak megfelelni. Ezért szükségessé vált ezen iratanyagok rendezése, amelynek során a levéltár arra törekedett, hogy egyrészt kronológiai, másrészt – e rövid időszak alatt működött – intézmények története szempontjából is áttekinthetővé tegyék a dokumentumokat.