A snagovi foglyok

Nagy Imre és társai Romániában

3400 Ft

Elfogyott

ISBN: 963 9350 86 9 Kategóriák: ,

Megjelenés: 2006

Oldalszám: 464

Leírás

A forráskiadvány az 1956. november végén Romániába hurcolt Nagy Imre és társai ottani tartózkodásával kapcsolatos dokumentumokat tartalmaz. A Román Információs Hivatal Archívumából a Magyar Országos Levéltárba került iratok főleg a csoport snagovi politikai történetét tükrözik. Megvilágítják a Nagy Imre-csoport tagjainak politikai gondolkodását az 1956-os forradalomról, a Kádár-kormányról, az MSZMP politikájáról, a decemberi KB-határozatról és szemléletesen ábrázolják belső vívódásaikat is. Meggyőzően mutatják, hogy négy egymástól elszigetelt helyen őrizve, az egymással folytatott eszmecserétől, a közös értékeléstől megfosztva is egységesen gondolkodtak, ellenálltak a román politikusok leválasztási kísérleteinek, sajátos módon részt vettek a forradalom utóvédharcaiban. A román párt kiküldöttei és a csoport tagjai között lezajlott beszélgetésekről készített feljegyzések, a levelek felvillantják a csoport mindennapi életét, a megpróbáltatásokat, hiteles képet rajzolnak az egyes személyiségek felfogásáról, a románok velük szemben tanúsított bánásmódjáról, illetve annak módosulásáról. Szántó Zoltán, Vas Zoltán és Lukács György levelei jelzik a közösség töréspontjait, illetve azt, hogy ők valójában sohasem tartoztak e közösségbe. Az iratokból ugyanakkor kitűnnek hármójuk politikai elképzeléseinek lényeges különbségei is.

A kötet dokumentumai a Nagy Imre-csoport tagjainak egyoldalú „kommunikációját” rögzítik a sorsukat meghatározó hatalmi tényezőkkel. A forrásegyütteshez kapcsolódó bevezető tanulmány éppen ezért törekszik a snagovi raboskodás nemzetközi politikai hátterének megrajzolására, a Nagy Imre-csoport sorsát befolyásoló tényezők, a tárgyalások bemutatására is. Emellett képet ad az elhurcoltakkal szemben alkalmazott korlátozó rendszabályokról, szigorú életfeltételeikről, a titkosszolgálati információgyűjtésről róluk, a deportáltak heroikus, de eredménytelen küzdelméről emberi jogaik lábbal tiprása ellen, a hazatérésről.

A kötet tisztelgés Nagy Imre és társai emléke előtt, s egyben hozzájárulás a forradalom utótörténete egyik ez ideig viszonylag feltáratlan részének megismeréséhez.

 

Sajtóvisszhang:

Az egyoldalú kommunikáció emlékezeti forrásai (A. Gergely András, Közelítések III. évf. 1-2. szám, 103. o.)

Új Könyvpiac, 2006. október

Könyvhét, 2006. október

Múltunk, 2007/4. szám

Beszélő, 2006. november, 11. évfolyam, 11. szám

Komló Online, 2006. ősz

Új Könyvpiac, 2006. június

Századok, 2006/5. szám 1332-1334.o.

 

Érdekelhetnek még…