Akció!

A szex politikai gazdaságtana

Szexuális hegemóniák és ellenhegemóniák a tőkés világrendszerben

3680 Ft

Megjelenés: 2024

Oldalszám: 312

Leírás

KÖNYVBEMUTATÓK

2024. június 6., 18.00, Pécs, Nappali (Pécs, Király utca 23–25.)

A kötetet bemutatják:

Bagi Zsolt, filozófus, esztéta, a PTE-BTK filozófia tanszékének tanszékvezetője, a Kerényi Károly Szakkollégium volt igazgatója

Berger Viktor, szociológus, a PTE-BTK társadalom- és médiatudományi intézetének intézetigazgatója

Bozsoki Petra, bölcsész, az ELTE-BTK oktatója, a Kerényi Károly Szakkollégium volt hallgatója és mentora.

 

2024. június 10., hétfő, 18.00, Gólya (Budapest, Orczy út 46-48, 1089)

A kötetet bemutatják:

Éber Márk Áron, szociológus, a Helyzet Műhely egyik alapítója, az ELTE-TáTK docense

Gregor Anikó, szociológus, az MSZT feminizmus szakosztályának elnöke, az ELTE-TáTK docense

Melegh Attila, szociológus, a Polányi Károly Kutató Központ igazgatója, a BCE docense.

 

Ez a könyv nem csak a szex és a gazdaság összefonódásairól, vagy a szex gazdasági, illetve a gazdaság szexuális aspektusairól szól. Ez a könyv sokkal inkább arról szól, hogy az a bonyolult globális viszonyrendszer, amelyben az életünket éljük, hogyan formálja a szexuális vágyainkat és a szexuális gyakorlatainkat. A szexuális hegemónia kifejezés azokra az összetett gazdasági és kulturális struktúrákra utal, amelyek mentén különböző egyének, érdekcsoportok, politikai entitások és vállalatok harcot vívnak annak meghatározásáért, hogy milyen gyakorlatok, esztétikák, tárgyak kapjanak szexuális jelentést és melyek legyenek semlegesek, hogy mik legyenek a szexuális gyakorlatok legitim módjai vagy mi számítson tiltottnak vagy tabunak, illetve hogy mik legyenek a szexuális vágyak és fantáziák nyílt és titkos tárgyai. A kapitalizmus több száz éves fennállása alatt számos szexuális hegemónia épült ki, számos szexuális hegemóniaharc zajlott le, és jónéhány szexuális ellenhegemónia kiépítésére is történt kísérlet. Ezek, illetve azon módok történeti elemzése, ahogy a társadalmi harcokat megvívják a szexualitás körül azért is fontosak, mert ezekből képet kaphatunk saját szexualitásunk forrásairól is. Ez a könyv végül is nem szól másról, mint a kérdésről, hogy a szexuális vágyaink tényleg a sajátjaink-e, és amennyiben nem, akkor ki hozta őket létre, hogyan és miért? A történelem ismerete segít megérteni a jelent és a lehetőséget ad a jövő alakítására – a szexben is.

 

CSÁNYI GERGELY szociológus, 2015 óta tagja a Helyzet Műhely kutatócsoportnak. Doktori disszertációját 2024-ben védte meg a PTE-BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskolájában, doktori témája az államszocializmus orvosi-szexológiai és szexuálpszichológiai diskurzusai voltak. Jelenleg oktató az ELTE-TáTK Társadalomkutatások Módszertana Tanszéken, illetve második doktori disszertációját írja a PTE-BTK Pszichológia Doktori Iskolájában. Kutatási területei egyrészről az intimitás, a gondoskodás és a szexualitás kritikai politikai gazdaságtani megközelítései, másrészről a kritikai pszichológia és a freudomarxizmus.

Néhány magyar nyelven megjelent fontosabb írása:

A szexuális forradalom politikai gazdaságtana. „Vaginális orgazmus”, pornó és homofóbia a modern világrendszerben. (2020) Replika, 117–118, 19–51.

„Pest megér egy testet”. A magyarországi pornóipar a hosszú kilencvenes években mint a világgazdaságba való reintegráció egy patriarchális formája. (2020) Replika, 117–118, 53–91. Társszerzők: Gregor Anikó és Dés Fanni

Genderrezsim és „nőpolitika” Magyarországon 2008–2018. Történeti politikai gazdaságtani elemzés. (2019) Fordulat, 26, 115–141.

Társadalmi reprodukció. Az élet újratermelése a kapitalizmusban. (2018) Fordulat, 24, 5–29. Társszerzők: Gagyi Ágnes és Kerékgyártó Ágnes

 

A Helyzet Műhely Könyvek harmadik kötete.

 

A HELYZET MŰHELYRŐL ÉS A SOROZATRÓL:

A Helyzet Műhelyt 2011-ben alapították fiatal társadalomkutatók, hogy az aktuális magyar helyzetet baloldali kritikai szempontok bevonásával elemezzék, az egyetemek és kutatóintézetek individualista versenyszemléletével szemben egymást segítve, közösségben dolgozva. A Helyzet Műhely tagjai szakítottak azokkal az uralkodó nézetekkel, amelyek a kelet-európai társadalmakat a nyugati modell tökéletlen mintakövetőinek látják, vagy Magyarországot rendhagyó esetnek, kivételes nemzeti (külön)útnak tekintik. Ehelyett olyan globális történeti elemzési keretet kezdtek kidolgozni, amely a magyar rendszerváltást és a 2010 utáni rezsimet a kapitalista viszonyok részének tekinti. A Helyzet Műhely tagjainak közös elemzései eddig a Fordulat folyóirat 21. és 26. lapszámaiban jelentek meg 1989, illetve 2008–2018: Válság és hegemónia Magyarországon címmel. A Helyzet Műhely Könyvek a Helyzet Műhely körüli szakmai munka eredményeit publikáló sorozat – ennek egyik kötetét tartja kezében az olvasó. Ajánljuk e könyvet és a sorozat minden darabját mindenkinek, aki arról gondolkodik, mi a helyzet ma a világban és Magyarországon.

Érdekelhetnek még…