Akció!

A társadalomtudományok jövőjéért: nyitás és újjászervezés

A Gulbenkian Bizottság jelentése

1000 Ft

2 készleten

Megjelenés: 2002

Oldalszám: 110

Leírás

A társadalomtudomány helyzetével, a tudományágak viszonyával, a természet- és humán tudományok kapcsolatával foglalkozó lisszaboni Calouste Gulbenkian Alapítvány 1993-ban hívta életre azt a bizottságot, melynek feladata javaslatok kidolgozása volt a társadalomtudományok számára, a 21. században megoldásra váró legfontosabb tartalmi és szervezeti feladatokról. E bizottságban a nemzetközi tudományos élet rangos képviselői kaptak helyet a legkülönfélébb tudományterületekről. Hat társadalomtudóst és két természettudóst kértek fel a tagságra, ketten pedig a humán tudományok képviselői.
A bizottság jelentése megvilágítja azt a történeti folyamatot, melynek során a társadalomtudományok a 18. század végétől 1945-ig viszonylag jól körülhatárolható tudományágak formáját öltötték, valamint számba veszi azokat a világméretű és világszerte megmutatkozó fejleményeket 1945 után, amelyek a tudományos munkamegosztás korábbi formáit megkérdőjelezték.
A jelentés célja, hogy megmutassa azokat a társadalomtudományok számára kínálkozó utakat, nyitási és strukturális átalakítási lehetőségeket a kutatásban és az egyetemi oktatásban egyaránt, amelyek a jelenleginél alkalmasabb személyi és szervezeti kereteket kínálnak ahhoz, hogy korunk helyi és világméretű kihívásainak megfeleljenek.

 

SAJTÓVISSZHANG

Magyar Tudomány, 2003/5.szám