Az Adóparadicsomtól a Zöldmozgalomig

Kritikai szócikkek a világgazdaságról és a globalizációról

2900 Ft

Elfogyott

ISBN: 978 963 9697 33 1 Kategóriák: ,

Megjelenés: 2008

Oldalszám: 300

Leírás

A kötetünk szokatlan műfajt képvisel. Formáját tekintve enciklopédikus szótár, ez a meghatározás azonban száraz tényeket közlő, lexikális ismereteket közvetítő műveknek van fenntartva. Könyvünkben a tények közlésén túl azok társadalmi összefüggéseit is felmutatjuk, mégpedig vállaltan baloldali szemlélettel. A szerzők a mai világgazdasági rend és a nemzetközi gazdasági folyamatok kritikai elemzésére vállalkoztak, ez azonban csak mesterségesen lenne elválasztható a politikai vonatkozásoktól. A szócikkek nagy többsége a sok helyütt háttérbe szorított politikai gazdaságtant próbálja alkalmazni, a kötet címében jelzett világgazdaságtan túlmutatva a világrendszer struktúráit és dinamikáját is figyelembe veszi.

A kötet fókuszában értelemszerűen a globalizáció áll. Ennek fogalma körül forgott az utóbbi évtized legtöbb gazdasági természetű vitája, és a nemzetközi rendszer más jelentős fejleményei (terrorizmus, olajháborúk stb.) mellett továbbra is ez az az újdonság, amely a szakértő és a laikus közvélemény figyelmét egyaránt magára vonja a világrendszer problémái közül. A szerzők ugyanakkor meg akarják mutatni azt is, hogy a világgazdaság kutatói már jóval a globalizációról kialakult viták előtt kidolgoztak olyan téziseket és modelleket, amelyek a jelenkori ellentmondások tanulmányozásában is jól alkalmazhatók. A kötet kellő súlyt helyez azon intézmények bemutatására, amelyek a világgazdaságot keretbe foglalják és irányítják, illetve mindezek miatt a társadalmi indulatok és elemzői bírálatok céltáblái lettek az elmúlt negyedszázad során. A szócikkek között helyet kapott néhány fontos huszadik századi kutató, tudós portréja is, így arcképvázlat található a könyvben a neoliberális irányzat által leggyakrabban hivatkozott Milton Friedmanról, illetőleg a kritikai irányzatok számára fontos néhány szerzőről: J. M. Keynesről, továbbá Polányi Károlyról, James Tobinról, Joseph Stiglitzről és Immanuel Wallersteinről.

 

SAJTÓVISSZHANG

Indy.media.hu, 2008. november 9.

Új Könyvpiac, 2008. december 5.

Népszabadság Online, 2008. október 30.

Kocsi Margit: Globalizáció így is és úgy is. In: Manager Magazin, 2009/4. szám, 92. o.