Az evolúció elméletei és metaforái a társadalomtudományokban

Gedeon Péter, Pál Eszter, Sárkány Mihály és Somlai Péter tanulmányai

1500 Ft

Elfogyott

Megjelenés: 2004

Oldalszám: 126

Leírás

Az evolúció, mint arra már többen rámutattak, korántsem állt meg az emberré válás biológiai lépcsőfokán. A globális társadalmi és gazdasági folyamatok egyre bonyolultabb mozgásformái az evolúció magasabb szintű kiteljesedéseként értelmezhetők. A négy tekintélyes hazai társadalomtudós az evolúcióelmélet metaforikus értelmezéséből kiindulva a társadalomtudományok evolúciós vagy antievolúciós elméleteivel foglalkozik. Elsősorban az evolúcióról szóló társadalomtudományi elméletek természetével, történetével és jelenével. Somlai Péter és Sárkány Mihály írása azt a folyamatot elemzi, amelynek során a felvilágosodáshoz köthető haladás eszméjének visszaszorulásával átalakultak az evolúció antropológiai és szociológiai elméletei. Gedeon Péter az evolúció általános és speciális elméleteinek szétválasztásából indul ki, és arra a következtetésre jut, hogy az evolúció elmélete képes a történelmi haladás folyamatának kijelölésére, céljának leírására azonban nem. Pál Eszter záró tanulmánya az evolucionizmus kapcsán a metaforák szerepét vizsgálja a tudományos nyelvhasználatban.

 

SAJTÓVISSZHANG

Recenzió a kötet “A haladástól a kontingenciáig…” c. tanulmányáról, 2008

 

Érdekelhetnek még…