Egy demokrácia halála (E-könyv)

Az autoriter kapitalizmus és a felhalmozó állam felemelkedése Magyarországon

2900 Ft

429 készleten

Megjelenés: 2019

Oldalszám: 342

Leírás

A kötet nyomtatott formában is kapható itt.

 

A demokrácia világszerte válságban van. 30 évvel a rendszerváltás után a méltányos politikai verseny feltételei drámaian beszűkültek Magyarországon is. Hogyan jutottunk ide? Vannak, akik szerint a jobbágymentalitás, a turáni átok vagy a gonosz és ostoba politikusok tehetnek mindenről. A létező magyarázatokat vitatva, illetve kiegészítve e könyv – a ’80‑as évektől 2018‑ig terjedő időszakot elemezve – annak bemutatására vállalkozik, hogy a magyar autoriter fordulat egy lehetséges politikai válasz a globalizáció feszültségeire, illeszkedve a hibrid államkapitalizmusok nemzetközi világába.

Szociális fejlesztő állam hiányában a külső világgazdasági integráció belső dezintegrációhoz vezetett. E válságot kihasználva a Fidesz a nemzeti és transznacionális tőkével szövetkezve egy új rendszert épített, amely az autoriter politikákat a tőkefelhalmozás szélsőséges eszközeivel ötvözi. Ezt a fordulatot a munkásosztálynak a politikai baloldalból való gyökeres kiábrándulása tette lehetővé. Az új rezsim ugyanakkor a vagyon és a jövedelem soha nem látott újraelosztását hajtja végre, lentről felfelé, a nemzeti burzsoázia javára, konzerválva Magyarország alulfejlettségét. A kötet háromévnyi robusztus empirikus kutatómunkára alapozva, kiterjedt ismeretanyagot megmozgatva épít fel egy innovatív elméleti narratívát, elemzi az autoriter fordulat társadalmi főszereplőinek strukturális mozgásait és koalícióit, valamint bevezeti a felhalmozó állam fogalmát; Magyarország példáját felhasználva a társadalomelmélet és a politikai gazdaságtan alapvető kérdéseit feszegeti.

 

A szerzőről

Scheiring Gábor a milánói Bocconi Egyetem kutatója. A jelen könyv egyik alapjául is szolgáló, kvantitatív és kvalitatív módszereket ötvöző disszertációját a kelet-európai piaci átmenet emberi áráról írta a Cambridge-i Egyetemen, amivel nemzetközi politikai gazdaságtani díjat nyert. Doktoriját követően a washingtoni National Endowment for Democracy ösztöndíjasa, illetve a Cambridge-i Egyetem szociológia tanszékének kutatója volt. A 2000-es évek mozgalmaiban aktív szervező, majd 2010‑2014 között országgyűlési képviselő volt. Fő kutatási területei a globalizáció, az egészség és a demokrácia empirikus politikai gazdaságtana.

 

A sorozatról

Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelye (PTI TEM) jelenlegi formájában 2015-ben jött létre 11 ösztöndíjas kutató bevonásával, akik azóta rendszeresen vitatják meg egymás és külsős szerzők kutatásait és írásait. 2017 folyamán a Politikatörténeti Alapítvány ismét ösztöndíjpályázatot írt ki, hogy lehetővé tegye új műhelytagok csatlakozását a közös munkához. A Társadalomelméleti Műhely célja, hogy hozzájáruljon a hazai társadalomelméleti, társadalomkritikai gondolkodáshoz, valamint a baloldali tudományos, közéleti diskurzushoz. A műhelyben nagyon sokféle témakör talált otthonra: ideológiák, a poszt-marxizmus, politikai gazdaságtan, demokráciaelmélet, populizmus, ökopolitika, a művészet és az emancipáció kapcsolata, társadalmi igazságosság és szolidaritás, nacionalizmus és így tovább. A tagokat az a társadalomelméleti keretrendszer köti össze, amely folytatni kívánja a valóság megértésének baloldali kritikai hagyományait.

A Földes György által szerkesztett sorozat további köteteit itt találja.

 

PODCAST A SZERZŐVEL

Scheiring Gábor a MI A TEENDŐ? PODCAST aktuális epizódjában (2022. június 19.)

SAJTÓVISSZHANG

Bozóki András: Osztály, állam és függőség az európai félperiférián (Politikatudományi Szemle XXIX. évfolyam, 2020/2. szám, pp. 125-141.)

PODCAST – Scheiring Gábor: A kormány sokat segített a nemzeti tőke egy részének, de a felzárkózáshoz ez kevés lesz (Kasnyik Márton, G7.hu, 2020. május 10.) 

Halott-e a demokrácia vagy még meggyógyítható? (Szelényi Iván, Új Egyenlőség, 2020. május 3.)

Egy demokrácia halála (Pogátsa Zoltán, Új Egyenlőség, 2020. március 8.)

„A demokrácia csak ott működőképes, ahol osztálykompromisszumra épül” (Hargitai Miklós, Népszava, 2019. december 28.)

Két kapitalizmus Magyarországon? (Szalai Erzsébet, Mérce, 2019. december 7.)

Scheiring Gábor: Egy demokrácia halála (Szelényi Iván, Replika 2019/113.)

A demokrácia halott – de miért is? (GeoBlog, 2019. november 25.)

 

KÖNYVBEMUTATÓ

Scheiring Gábor kötetét 2019. október 21-én mutattuk be a Politikatörténeti Intézetben Bozóki András, Szalai Erzsébet és Szelényi Iván részvételével. Tekintse meg az erről készült felvételt!