Etnicitás, identitás, politika

4700 Ft

Elfogyott

ISBN: 978 963 338 385 8 Kategóriák: ,

Megjelenés:

Oldalszám:

Leírás

A két világháború közti magyar kisebbségek története általában egy trauma- és hanyatlástörténetként jelenik meg. Egry Gábor munkája más megközelítést választ, a kisebbségi eliteket fontos szereplőként kezelve megpróbálja rekonstruálni, hogy milyen módon alakíthatták saját csoportjaik identitását, akár Budapest, akár a nemzetállami központok ellenében is. Ehhez olykor váratlan szövetségesre találtak a regionális többségi elitekben, akik nem ritkán a kisebbséggel vállaltak kvázi-etnikus közösséget többségi társaikkal szemben, bár saját nemzetiesítő céljaikról általában nem mondtak le.

Az eredmény egy messze nem kétoldalú, dinamikus viszonyrendszer volt, amelyben ugyanazok a csoportok akár egyszerre tartozhattak egybe és állhattak a nemzeti közösségek közti határ két oldalán. Mindez azonban nem csupán öntematizáció volt, hanem a mindennapokban is tetten érhető jelenség, ami nem pusztán nemzeti közömbösséget, hanem az élet különböző színtereinek változó mértékű nemzetiesítését is magában hordozta. A nemzetiesítő állam azonban sokszor nem csupán egyénekkel, hanem helyi közösségekkel és szokásaikkal, normáikkal is szembesült. A közösségi és a magánszféra átalakulásának folyamata ennek hatására változatos formában ment végbe; egységes, jogszűkítő nemzetállam helyett sokáig inkább az etnicitás, a nemzetiségi viszonyokat informálisan elrendező helyi kompromisszumok sorát megteremtve.

 

A kötetet 2015. december 14-én mutattuk be a Politikatörténeti Intézetben ABLONCZY BALÁZS történész és FEISCHMIDT MARGIT szociológus részvételével. Az eseményről készült videót ide kattintva megtekintheti az interneten.

 

Sajtóvisszhang:

Identitáspolitikák és hétköznapok Nagy-Romániában és Csehszlovákiában (Zahorán Csaba, Patakfalvi-Czirják Ágnes, Múltunk 2016/4)

Identitás és politika – összefonódó történetek (A. Gergely András, Közelítések III. évf. 1-2. szám, 103-105. o.)

Rigó Máté recenziója (Hungarian Historical Review 6,  no. 2  (2017): 473-478.)

“Előadva, elfogyasztva” (Szabó Csongor, REGIO, 25. évfolyam 3. szám, 2017)

 

A Lengyel Történettudományi Társaság krakkói tagozata valamint a Jagelló Egyetem Történettudományi Kara 2001-ben Wacław Felczakról és Henryk Wereszyckiről elnevezett díjat alapított XIX. és XX. századi közép-kelet-európai történelemmel foglalkozó kutatók számára. Egry Gábor kötetét 2017-ben jelölték erre az elismerésre, amelyet végül nem kapott meg, de a jelölés ténye is fontos adalék a könyv tudományos megítéléséhez.