Akció!

Háború, forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon, 1914–1919. március

1000 Ft

11 készleten

ISBN: 978 963 9697 65 2 Kategóriák: ,
Szerző:

Megjelenés: 2010

Oldalszám: 376

Leírás

A kötet az első világháború kitörésétől a Tanácsköztársaság kezdetéig kíséri nyomon a Magyarországi Szociáldemokrata Párt politikai tevékenységét és a sajátos megközelítésen keresztül tükrözi a történelmi Magyarország felbomlásának folyamatát. A magyar szociáldemokraták sem gátolhatták meg Magyarország hadba lépését, hiába figyelmeztették az uralmon lévőket, hogy elvesztik hatalmukat, trónjukat és birodalmukat. Az aggodalmaskodó, tiltakozó hang elveszett a mesterségesen felfokozott háborús hangulatban. 1917-re az MSZDP megkerülhetetlen politikai tényezővé vált, rohamosan nőtt taglétszáma. A háborúellenes és demokratikus tömegmozgalmak kapcsán számos elméleti-politikai kérdésről – függetlenség, választójog, nemzeti-nemzetiségi kérdés, föld, államforma, önálló hadsereg, külpolitika, szociális problémák – fejtette ki álláspontját az MSZDP. A szerző arra összpontosítja figyelmét, hogy bemutassa ezeket az állásfoglalásokat és az értük folytatott küzdelmet.

Az 1918. októberi forradalom nyomán létrejött kormány szociáldemokrata miniszterei a demokratikus viszonyok, a köztársasági rendszer kiépítésén munkálkodtak. A súlyos, olykor kilátástalannak tűnő nehézségeket tetézte az 1918. decemberi politikai válság, melynek megoldását a demokratikus politikai erők a szociáldemokratáktól várták. Az MSZDP-ben fellépő ún. szocializálók túlzásai megnehezítették a helyzet megoldását. Ugyanakkor a szociáldemokraták határozottan felléptek az 1918 decemberében porondra lépő, párttá szerveződött kommunisták illuzórikus követeléseivel és módszereivel szemben. A forradalom vívmányainak stabilizálását, Magyarország demokratikus átalakulását az antanthatalmak ultimátuma nyomán kialakult válság törte meg.

Varga Lajos történész, az MTA doktora. Több évtizedes kutatómunkája az 1867 és 1945 közötti Magyarország társadalmi, politikai mozgalmainak vizsgálatára irányult. E témakörben több könyve, számos tanulmánya jelent meg. Több feldolgozása a parlamentarizmus, a választójog kérdésével foglalkozik.

 

Érdekelhetnek még…