Akció!

Háborús mindennapok – mindennapok háborúja

Magyarország és a Nagy Háború – ahogy a sajtó látta (1914–1918)

1500 Ft

58 készleten

ISBN: 978-963-338-375-9 Kategóriák: ,
Szerkesztő:

Megjelenés: 2018

Oldalszám: 430

Leírás

2014-ben, a Nagy Háború kitörésének centenáriumán a Politikatörténeti Intézet útjára indított egy olyan projektet, amely a sajtó szemszögéből szerette volna megmutatni Magyarország és a háború viszonyát. Ez az elképzelés végül egy honlap keretein belül (www.elsovh.hu) valósult meg, amely napról napra figyelemmel kíséri a száz évvel korábbi eseményeket a korabeli lapok híranyagának segítségével.

1914 őszén a hátország lakossága még a lelkesítő háborús propaganda árnyékában küzdött a csaknem azonnal jelentkező élelmiszer-hiánnyal és az egyre növekvő inflációval, de még bízott a háború gyors és sikeres lezárásában. 1916-ra ennek a hitnek nyoma sem maradt. Kötetünk ezt a folyamatot és a hátországban élők napi szintű „apró csatáit” dolgozta fel a sajtó és a propaganda, a háborús kultúra, a közélelmezés és közellátás, a munkások és a nők helyzetének változása, a hadigondozás kérdése témakörében.

A tanulmányokból és a hozzájuk kapcsolódó válogatott dokumentumokból álló kötetből kirajzolódó kép száz év után is elevenen hat, és közelebb hozza a déd- és nagyapák és -anyák akkor átélt mindennapjait.

 

TARTALOM

Bevezető (Kaba Eszter)

I. Sajtó és propaganda a háború idején (Takács Róbert)

Sajtótörvény a háború előestéjén – és a rendkívüli állapot … A cenzúragépezet és a sajtó megfegyelmezése … Háborús propaganda … Papírhiány és papírközpont … Epilógus helyett

Válogatott dokumentumok

II. „A háború mint óriási átfogó gondolat” – Kultúra és a „háború kultúrája”  (Csunderlik Péter)

Faji jelleg, fényűzés, gyász – a „háborús divat” hívószavai … Egyenruhát öltő Lysoform-reklámfigura – A háborús reklámkultúra … A „legyőzhetetlen Németország” és a turanizmus – kulturális kapcsolatok a szövetségesekkel … A háború az óvodában és az iskolában … Festészet … Irodalom … A színházi élet a világháború alatt … A film hőskora…

Válogatott dokumentumok

III. A szervezkedés mint „csodatevő hatalom”? – Munkásképviselet az első világháború idején (Ignácz Károly)

Az ipari munkások és szervezeteik a háború előtt … A háború első időszaka – a munkások védelmének és jogainak háttérbe szorulása … Fordulópont 1916-ban – a panaszbizottságok megjelenése … Az áttörés reménye 1917 tavaszán és nyarán … Patthelyzet a háború utolsó
évében …

Válogatott dokumentumok

IV. Háborús „nőügyek” (Zalai Katalin)

Irgalom osztálykülönbség nélkül … Az „új nők” … Nők nélkül nem megy … Feldicsérés igen, megbecsülés nem … Azonos munkáért, azonos bért! … A „jóisten” mint gyermekmegőrző … Az „igazi háborús típusok” … Ha van kalapja az a baj, ha nincs, az a baj … Általános választójog csak az, mely a nőkre is kiterjed! …

Válogatott dokumentumok

V. Kukoricakenyér, pacal és vizezett tej – Ellátás és fogyasztás az első világháború idején  (Egry Gábor)

A hiány … Hiány- és ármenedzsment … Társadalmi következmények – a középosztály forradalmasodása? …

Válogatott dokumentumok

VI. „Azt akarjuk, hogy olyan segélyt adjanak, hogy megélhessünk belőle” – A hadigondozás rendszerének működése a háború éveiben (Kaba Eszter)

A hadigondozás törvényi háttere – ki számít rászorulónak? … Hadsegélyező Hivatal, Országos Hadsegélyező Bizottság, Országos Hadigondozó Hivatal, hadigondozó népirodák – a segélyezési rendszer káosza … Kezét, lábát vesztett, tüdőbeteg vagy vak – a rokkantak ellátásának problémái … A jövő reménységei, a hadiárvák … Epilógus

Válogatott dokumentumok

Összesített irodalom

Illusztrációk jegyzéke

 

SAJTÓVISSZHANG

Recenzió a kötetről az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem honlapján (Róbert Péter, 2018. február 24.)

Dicsőségben vagy klórban gazdag háború? (Sujtó Attila, Újkor.hu, 2018. február 11.)

Tükröt tart a múlt: mi a hasonlóság Ferenc József és Orbán Viktor propagandájában? (Tari Tamár, Alfahír, 2018. február 1.)

Törésvonalak nyomában (Petrovics Gabriella, Magyar Hírlap, 2018. február 2.)

 

Érdekelhetnek még…