Akció!

Hayek és Popper a racionalitásról, az ökonomizmusról és a demokráciáról

1500 Ft

142 készleten

Megjelenés: 2019

Oldalszám: 255

Leírás

Friedrich von Hayek és Karl Popper a 20. század legnagyobb gondolkodói közé tartoznak, akik síkra szálltak a szabadság és a nyitott társadalom mellett. Közeli barátok is voltak, és gyakran még azok is, akik pedig jól ismerik az írásaikat, úgy gondolják, hogy filozófiai, politikai és közgazdasági nézeteik többé-kevésbé megegyeznek.

A szerző azonban azt állítja, hogy Hayek és Popper nézetei között alapvető különbségek vannak a racionalitás, az ökonomizmus és a demokrácia vonatkozásában. Ezek a különbségek és az eltérő mód, ahogyan Hayek és Popper érvel ezek mellett, a politikai gondolkodás lényegét érintik, és mind a mai napig jelentős mértékben befolyásolják a politikai közbeszédet. A könyv azt igyekszik bizonyítani, hogy Hayek és Popper másként vélekedett arról, hogy jól szolgálják-e, és milyen mértékben szolgálják jól a társadalmat a tudatos kormányzati beavatkozások; hogy a demokráciához hozzá tartozik-e, és milyen mértékben tartozik hozzá a többség uralma; s ami a legfontosabb, hogy a szabadságot önmagáért értékeljük, vagy csupán a nagyobb jólét és gazdagság elérésének az eszközeként. A szerző azt állítja, hogy Popperrel ellentétben Hayek hajlandó lett volna elfogadni a szocializmust – ami nézetei szerint logikailag a totalitarizmushoz vezet –, ha a szocializmusról be lehetne bizonyítani, hogy legalább annyira hatékony és termelékeny, mint a piac; hogy Hayeknek a szabadságról alkotott felfogása ugyanabban az ökonomizmusban gyökerezik, mint amit Popper Marx esetében bírált; és hogy a választási rendszer átalakítására tett javaslatai a demokráciát olyasmivé változtatnák, amit Popper zsarnokságnak tekintene. A szerző szerint a napjaink politikai és szakpolitikai vitái terén tapasztalható növekvő megosztottság ezekkel, a racionalitás, az ökonomizmus és a demokrácia megítélése terén fennálló különbségekkel magyarázható, és Hayek ezzel kapcsolatos nézetei nem csupán alapvetően ellentétesek Popperéivel, de talán még magának a nyitott társadalomnak a koncepciójával is, és hogy a szabadság hívei számára Popper nézetei határozottan előnyben részesítendők.

 

Mark Amadeus Notturno az Interactivity Foundation kutatója és számos közpolitikai témával foglalkozó projekt vezetője. Barátja és munkatársa volt Sir Karl Poppernek, és több mint 20 országban oktatta Popper filozófiáját.

További kapcsolódó kötetei:
On Popper
Science and the Open Society : The Future of Karl Popper’s Philosophy

 

SAJTÓVISSZHANG

Pető Iván: A liberális ügy (Mozgó Világ, 2019/6.)

 

KÖNYVBEMUTATÓ

A kötetet 2019. április 10-én mutattuk be CEU-n. Résztvevők:

ATKÁRI JÁNOS, a kötet szerkesztője
FELCSUTI PÉTER, a kötet fordítója
MADARÁSZ ALADÁR, a kötet szakmai lektora
PLÉH CSABA, a CEU Kognitív Tudományi Tanszékének vendégprofesszora