Holtpont

Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről

3900 Ft

Elfogyott

Megjelenés: 2016

Oldalszám: 328

Leírás

Jelen kötet a Politikatörténeti Alapítvány által támogatott Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyében együtt gondolkodó és vitázó társadalomtudósoknak a mai magyar valóságról adott elemzéseit, kritikus látleleteit tartalmazza. A kötet első felét a magyar politika, a másikat a magyar társadalom szociális és kulturális viszonyai elemzésének-leírásának szenteljük.

Reményeink szerint az írásokból világosan kirajzolódik a demokrácia és a társadalom válságának egy olyan kritikus olvasata, amely új színt képvisel a jelenlegi hazai tudományos és politikai diskurzusban. Elemzéseinkben szakítunk azzal az eddig jellemző gyakorlattal, amikor a vita résztvevői önreflexió nélkül, csak a mindenkori politikai kurzust hibáztatják a bajokért, az áldatlan közállapotokért. Ennek az újításnak persze meglehet az ára: harag és elutasítás az érintettek részéről.

Kötetünk fontos következtetése: a nemzeti együttműködés meghirdetett rendszerét fel kell hogy váltsa az európai együttműködésben részt vállaló Magyar Köztársaság társadalmi-gazdasági szolidaritásnak formát adó demokráciája. Ennek az új köztársaságnak tagadnia kell az illiberális berendezkedést, de nem lehet puszta folytatása a 2010 előtti liberális alkotmányos demokráciának. A korábbi modernizációs konszenzus helyébe egy igazságosabb társadalom vízióját célszerű állítani, a zárt nemzetfelfogást egy nyitott, befogadó nemzetfelfogással érdemes felváltani.

Szerkesztők: Földes György és Antal Attila

 

 

TARTALOM

 

Előszó

GAZDASÁG ÉS POLITIKA

Scheiring Gábor: A nemzeti burzsoázia diszkrét bája – A demokrácia hanyatlásának politikai gazdaságtana

Sebők Miklós: A modernizációs konszenzus mint a rendszerváltás ideológiája és közpolitikája

DEMOKRÁCIA, (IL)LIBERALIZMUS ÉS ELLENSÉG

Böcskei Balázs: Új autoriter rezsimek, a magyar illiberalizmus és a „létező liberalizmus” válsága

Csigó Péter: ’89 mint társadalmi csapda

Antal Attila: Politikai ellenség és identitás

TÁRSADALOM ÉS SZOLIDARITÁS

Vastagh Zoltán: Az állami újraelosztás és a jövedelmi egyenlőtlenségek politikai természete

Misetics Bálint: „Gátak építése helyett” – A hajléktalanság állami kezelése a rendszerváltás után

Takács Erzsébet: A szolidaritás és a társadalmi együttműködés az individualizálódott társadalmakban és Magyarországon

IDENTITÁS, KULTÚRA, EMANCIPÁCIÓ

Binder Mátyás: „Roma – identitás – politika” a rendszerváltás utáni Magyarországon

Patakfalvi-Czirják Ágnes: Nemzeti csoportkép. A székely identitás mint kategória alakulása a rendszerváltás óta

Bagi Zsolt: Emancipáció túl a modernség horizontján – A mai magyar irodalom elköteleződéseiről

 

 

SAJTÓVISSZHANG

Holtpont és elmozdulás. A nemzetközi politikai gazdaságtan diagnózisától a jóléti állam északi modelljének terápiájáig (Éber Márk Áron)

Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről (Népszava, 2016. május 3.)

 

RENDEZVÉNYEK

 

2016. május 6.
Könyvbemutató és beszélgetés a Szimbiózis Napokon

Résztvevők: BINDER MÁTYÁS, PATAKFALVI-CZIRJÁK ÁGNES, ANTAL ATTILA

 

 

2016. május 3.
Szakmai vita a kötetről a Politikatörténeti Intézetben

Résztvevők: SZALAI ERZSÉBET, ELEK ISTVÁN, MAGYAR BÁLINT

 

 

KÖNYVBEMUTATÓ

A kötetet 2016. április 22-én mutattuk be a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon Gagyi Ágnes és Andor László közreműködésével.

 

 

KONFERENCIA

2015. november 26.
A mai magyar valóság az elmúlt negyed század tükrében
Politikatörténeti Intézet

A részletes programhoz és az előadásokról készült videók megtekintéséhez kattintson ide.