Akció!

Homoklapátolás nemesércért

A 70 éves Standeisky Éva tiszteletére

1000 Ft

46 készleten

Megjelenés:

Oldalszám:

Leírás

 Spiró György
Standeisky 70

Agárdi Péter
Metszet József Attila Az egységfront körül (1933) című tanulmányának recepciótörténetéből

Balázs Eszter
Művész és/vagy értelmiségi?
Avantgárd-szerepfelfogások Magyarországon (1915–1919)

Balla Zsófia
Két vers

Báthori Csaba
Eltűnt idő, elhunyt idő

Bódy Zsombor
Az 1945-ös átalakulás értelmezési kánonjairól

Csányi Vilmos
Gondolat, viselkedés, szerkesztett gondolat

Feitl István
Demokratikus populizmus, 1945–1948

Gyáni Gábor
„Jövőlesők”, avagy a trauma genezise

György Péter
A valóság eltagadásának stratégiái
Realizmus és radikális utópia az államszocializmus idején

Hatos Pál
Felemás köztársaság 1918-ban

Hunyady György
A demokratikus közvélemény reménye

Karsai László
Zsidósors Európában 1941-ben

K. Horváth Zsolt
A „Kassák”
Szempontok a művészi szerepek és modellek értelmezéséhez

Koltai Gábor
Fegyelem az állampártban az 50-es években
Szakirodalmi hiányok – feltáratlan források

Lengyel László
Történész és a jelen

Rainer M. János
Lehetséges hagyomány
A Kádár-korszak demokratikus ellenzéke és elődei

Sasvári Edit
Tavaszi Tárlat 1957
Művészetellenes diktatúra – hősies ellenállás?

Sipos Balázs
Összegabalyodott nőtörténet
Nemzeti és transznacionális nőtípusok találkozása az első világháború utáni Magyarországon

Szilágyi Ákos
A tények retorikája
Történeti-filozófiai vizsgálódások

Takács Róbert
Az abszurd dráma Magyarországon az 1960-as és 1970-es években

Ungváry Rudolf
Egy ajándék kalandja

Valuch Tibor
Fogyasztás a hétköznapokban
Társadalomtörténeti szempontok

Balázs Eszter és Sasvári Edit beszélgetése Standeisky Évával
Mindig új, izgalmas dolgokkal találkoztam