Horthytól Rákosiig

Írások Magyarország 20. századi történetéből

3600 Ft

Elfogyott

ISBN: 978-963-338-412-1 Kategória:
Szerző:

Megjelenés: 2017

Oldalszám: 350

Leírás

Sipos Péter (1935–2017) hazai és külföldi levéltári kutatásai a témák rendkívül széles körét ölelték fel a társadalom mindennapi működésétől kezdve a hazai és nemzetközi politika műhelytitkaiig.

E kötetben három nagy témakörbe rendezett írásai hatalmas tényanyaggal és átfogó szemlélettel alátámasztott markáns álláspontot közvetítenek arról, hogy milyen alternatívákkal és kényszerekkel néztek szembe az ország sorsának intézői és milyen tényezők befolyásolták döntéseiket a két világháború között és 1945 után. Különös érdeklődésre tarthatnak számot egy tervezett, de sajnos már be nem fejezett Horthy-életrajz elkészült fejezetei és a kötetben elsőként közölt, kismonográfia méretű tanulmány Magyarország 1945–1956 közötti külpolitikájáról.

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

MÚLTRÓL A JÖVŐNEK (GECSÉNYI LAJOS)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

TÁRSADALOM ÉS POLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
Társadalmi tagozódás és művelődési viszonyok a Horthy-korban
Őrségváltás szavazócédulákkal, 1935
A szélsőjobboldal és az agrárkérdés Magyarországon
A zsidóság viszonya a Horthy-rendszerhez, 1919–1938
A szociáldemokrácia és a nemzeti sorskérdések Magyarországon
Források és irodalom

HORTHY MIKLÓSRÓL
Egy Horthy-életrajz problémái
Horthy Miklós az első világháborúban
Pólától a budai Várig. Horthy Miklós útja a Monarchia hadiflottájától a kormányzóságig
Horthy Miklós személyisége és gondolkodásmódja
A kormányzó hitvese: Purgly Magdolna
A kormányzói család
Utóhang
Források és irodalom

NAGYHATALMAK JÁTÉKTERÉN
Gondolatok Trianonról
Magyarország szerepe a második világháborúban
Magyarország külpolitikája a második világháború végétől
Rákosi Mátyás bukásáig
Források és irodalom

A TANULMÁNYOK EREDETI MEGJELENÉSI HELYE

NÉVMUTATÓ

RÉSZLETES TARTALOM