Akció!

Influences, Pressures Pro and Con, and Opportunities

Studies on Political Interactions in and Involving Hungary in the Twentieth Century

1000 Ft

24 készleten

ISBN: 978-963-338-368-1 Kategóriák: , ,
Szerkesztő:

Megjelenés: 2014

Oldalszám: 368

Leírás

— for Hungarian version please see below —

 

The studies published in this volume were written by the team of the Institute of Political History in Budapest. It is hoped that the writings will serve as examples of the research projects conducted in the past few years. A similar compilation has already been published under the title Regimes and Transformations: Hungary in the Twentieth Century (Budapest, Napvilág, 2005).

We hope that the studies presented in the new volume represent the characteristics of the research projects that are based on previous works but are conducted according to a new concept, while the individual essays can be read out of the context of the book.

Our compilation is an attempt to present the diversity of our work as well as the unity in that diversity. Obviously, most of our achievements are published in monographs, essays, conference volumes, and source publications; however, it might not be futile to draw the attention of international academic circles to the goals and achievements of the institute.

 

CONTENTS

 

Introduction

 

Globalization and Self-isolation in the First Half of the Twentieth Century: Global and Hungarian Developments
István Feitl

Worldviews, Cultural Registers and the Presence of America in the Horthy Era: On Ways to Adapt the Exploration of Transnational and Relationship History
Balázs Sipos

National Interactions: Hungarians as Minorities and Changes in the Definition of Who Is Hungarian in the 1930s
Gábor Egry

Left Wing Dimensions: Worker Attitudes and International Trends in Hungary between the Two World Wars
Péter Konok

When Moscow Put the Pressure on: A Decade of Hungarian–Yugoslav Conflicts, 1948–1958
Zoltán Ripp

János Kádár’s Thoughts on Foreign Policy, 1968–1978
György Földes

The Road to Socialism: Together or Separately?: The First Phase of De-Stalinization in Eastern and Central Europe
Miklós Mitrovits

The Western and Socialist Concept of Freedom of the Press in Hungary during the Period between Stalin’s death and Helsinki (1953–1975)
Róbert Takács

Hungarian Plans to Reform the Council for Mutual Economic Assistance, 1967–1970
István Feitl

Double Mirror: 1968–2008: Myth and Reality
György Földes

Europe as Conceptualised by the Hungarian Elite in the Late 1980s
Attila Wéber

Gorbachevism’s Model Nation: Hungary’s Role in the Transformation of Eastern and Central Europe
Zoltán Ripp

 


 

Ezen 2014-ben megjelent kötet tanulmányai a budapesti Politikatörténeti Intézet műhelyében, a Tudományos Osztály munkatársainak közreműködésével készültek. Ízelítőt kívánnak adni az utóbbi években folytatott kutatásokról. Korábban megjelent már egy hasonló összeállítás Regimes and Transformations: Hungary in the Twentieth Century címmel a Napvilág Kiadó gondozásában. Reményeink szerint az újabb kötet tanulmányai jelzik a korábbi munkákra épülő, de új koncepció jegyében folyó kutatások karakterét, miközben az egyes írások önmagukban is méltók a figyelemre.

Alapkutatásainkban két vonatkozásban igyekeztünk meghaladni korábbi évek munkálatait a huszadik századi történelem feltárásában. Mindenekelőtt határozottabban kívánunk túllépni a nemzeti kereteken, érvényesítve azt a nyilvánvaló szempontot, hogy egy-egy ország története nem érthető, nem is tárgyalható a nemzetközi viszonyrendszer keretein kívül. Különösképpen így van ez a 20 századi Európában a kelet-közép-európai régió esetében, amelyek nem csupán a nagyhatalmi befolyásoknak, kényszereknek volt kitéve, hanem egymásra utaltságuk ellenére is gyakorta konfliktusos viszonyba kerültek, területi és nemzetiségi viszályok traumái érték. Annál is fontosabb a kapcsolatok, kölcsönhatások feltárása, mert ezek az országok csak különleges szituációkban játszanak a világtörténelemben számottevő szerepet, amelyekből önmagában nem érthetők meg történeteik. Arra törekszünk, hogy térségbeli komparatív kutatásaink ne maradjanak pusztán egymás mellé helyezett nemzeti történetek, a kapcsolatok történetei is lépjenek túl a diplomáciatörténeten, komplex és kölcsönös hatástörténeti munkák legyenek.

Tapasztalataink szerint minél inkább feltárt egy-egy korszak alapkutatásokkal a hagyományos politikatörténeti értelemben, annál inkább válik lehetségessé és szükségessé a továbblépés. Vannak tehát a szélesebb szempontokat magában foglaló kutatásoknak kikerülhetetlen megalapozó lépései. Mindazonáltal kutatási koncepciónk másik fontos sajátossága az a törekvés, hogy túlhaladjunk a politikatörténet szűkös értelmezésén. Felfogásunk szerint a politikatörténet nem veszítette el relevanciáját, de a tradicionális megközelítésnél tágabb értelmezési keretet találni, beleértve  a gazdaság, a társadalom, a széles értelemben felfogott kultúra, az információáramlás történetét, sőt társadalom értékvilágát, jellemző mentalitásait is. A politikai és kulturális hatások komplex vizsgálata módszertanilag is fontos tanulságokkal szolgál.

A Politikatörténeti Intézet kutatási projektjei közül kiemelésre kívánkozik a „Zárt ország – nyitott ország” címet viselő, amely a huszadik század egész történetét áttekintve kívánt képet adni arról, hogy a nemzetközi politikai viszonyok alakulása nyomán hol bezárkózó, hol nyitottabbá váló Magyarországot milyen külső hatások érték, és hogyan dolgozta föl ezeket a hatásokat. Egy másik fontos kutatási programunk a és kelet-közép-európai térségben a desztalinizációs folyamat és reformok összehasonlító és hatástörténeti feltárására irányult. Évek óta kiemelt törekvésünk a nemzeti problematika, a nemzeti kisebbségek sorsának, a nemzeti identitásoknak, és konfliktusos nemzetépítő törekvéseknek a vizsgálata. Intézetünk hagyományos kutatási területe a baloldali mozgalmak története, amelyben jelenleg a baloldaliság mint kultúra és mentalitás kérdésköre áll a középpontban, hangsúlyt helyezve a nemzetközi hatásokra.
Összeállításunkban arra törekedtünk, hogy munkálataink sokféleségét és a sokféleség egységét egyaránt megmutassuk. Eredményeinket természetesen elsősorban monográfiák, tanulmányok, konferencia-kötetek, forráskiadványok tartalmazzák, de talán nem haszontalan jelen összeállítás útján felhívni a nemzetközi tudományos közösség figyelmét az intézet törekvéseire és eredményeire.

Érdekelhetnek még…