Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai I–II. (e-könyv)

3000 Ft

ISBN: 978-963-338-273-8 Kategóriák: , , ,

Megjelenés: 2023

Oldalszám:

Leírás

Egy könyv – két kötet a magyar külpolitika bő három évtizedéről. Mit lehet tenni a nemzet érdekében egy levert szabadságharc után? Kötélhúzás, barátkozás, szócsaták – cselszövések nélkül, de sok taktikával. Kádár és Hruscsov, Brezsnyev, Andropov, Gorbacsov. Hogyan szolgálhatja egy kis ország diplomáciája a belpolitikáját? Milyen módon és miért nyitott Magyarország a Nyugat felé az 1960-as évek közepétől? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre válaszol Földes György Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai című munkája.

Az első kötet Kádár János külpolitikáját vizsgálja a maga egészében, a második a legfontosabb, legjellemzőbb tárgyalásairól készült dokumentumválogatást tartalmazza. Ezek így egyszerre szolgálnak Magyarország és első emberének 40 éven át folytatott külpolitikájának bizonyítékául és illusztrációjaként. Az 1956 utáni magyar külpolitika történetében Kádár középponti szerepének hangsúlyozását nem csak az általa betöltött funkció indokolja. Az, hogy a munka bemutatja egyéni döntéseit és cselekvéseit, valamint igyekszik feltárni annak motívumait, elemzi politikai-külpolitikai vonalvezetését, nem szubjektivizálja a történetet, hanem éppen hogy jobban hozzáférhetővé, kitapinthatóbbá, átélhetőbbé teszi azokat a külső és belső körülményeket, feltételeket, amelyek között Magyarország ebben a hosszú történeti korszakban létezett.

A Kádár János külpolitikával kapcsolatos aktivitását, gondolkodását, nézeteit és lépéseit bemutató második kötet célja, hogy a dokumentumok alapján rekonstruálható legyen Kádár János külpolitikájának íve, annak változásai, sikerei és kudarcai a kezdetektől 1988-ig. A mű a történelem egy olyan szegmensét mutatja be, amelynek ismerete nélkül nem igazán érthető meg az 1956 utáni magyar történelem, és nem jelölhető ki Magyarország helye a világban. Megvilágítja személyesen Kádár János külpolitikai nézeteit, illetve azt is, hogyan gondolkodott a világban zajló eseményekről.

A második kötet Melléklete tartalmazza a korszakban és a kötetekben történő jobb eligazítást segítő összesített bibliográfiát, a tárgyaló partnerek, illetve többször szereplő személyek neveihez kapcsolódó életrajzi jegyzeteket, Kádár külföldi partnerekkel folytatott tárgyalásainak részletes kronológiáját, valamint az összesítetett névmutatót.

 

A szerkesztésben közreműködött és a jegyzeteket készítette: Gellériné Lázár Márta, Mitrovits Miklós, Takács Róbert

Lektorálta: Gecsényi Lajos

Az összesített bibliográfiát összeállította: Darvasi Piroska

Névmutató: Darvasi Piroska, Gellériné Lázár Márta

 

KÖNYVBEMUTATÓ: a köteteket 2016. január 26-án mutattuk be Rainer M. János, Stefano Bottoni, Mitrovits Miklós és a szerző részvételével a Politikatörténeti Intézetben:

Videó a kötet bemutatójáról – 1. rész

Videó a kötet bemutatójáról – 2. rész

 


 


Sajtóvisszhang:
Mitrovits Miklós beszélget Földes Györggyel (Klubrádió, Szabad a pálya, 2016. március 4.)
„Ez végzetesnek bizonyult Kádárék számára” – inferjú Földes Györggyel (László Ferenc, Magyar Narancs, 2016. február 25.)
Kádár vs. Dubcek: egy drámai beszélgetés háttere (Kácsor Zsolt, Népszabadság, 2016. január 3.)
Mintha valami bűnt követtünk volna el (Kácsor Zsolt, Népszabadság, 2016. január 3.)
Interjú Földes Györggyel az ATV Start című műsorában (2016. január 28.)
Könyv a Kádár-korszak külügyeiről (Népszava, 2016. január 27.)
Volt-e Kádárnak nemzetpolitikája? (hvg.hu, 2016. január 28.)
Könyvjelző – Ungvári Tamás kulturális magazinműsora (2016. február 20.)
Borhi László könyvismertetése (SZÁZADOK, 150. évfolyam 2016. 6. szám)
Állítás és kétely (Rainer M. János, Múltunk, 2016/2. szám)
Mozgástér és kényszerpálya (Frank Tibor, Magyar Tudomány, 2017/9. szám 1171-1173. o.)

 

 

 

A kötet digitális kiadása a Petőfi Kulturális Ügynökség TÁM/00102/2022 számú támogatásával készült.

 

Érdekelhetnek még…