Akció!

Ki, mi és miért van válságban?

A leegyszerűsítő nézetek és szemléletmód kritikája

1000 Ft

48 készleten

ISBN: 978 963 9697 43 0 Kategóriák: ,

Megjelenés: 2009

Oldalszám: 232

Leírás

A szerző évtizedek óta foglalkozik a világgazdaság fejlődésével, egyenlőtlen viszonyaival és válságjelenségeivel. Számos nemzetközi konferencián és az ENSZ különféle intézményeinek (ILO, UNCTAD, UNESCO, UNU) szakértői bizottságaiban folytatott már eszmecserét a korábbi válságok okairól és újabbak elkerülésének feltételeiről. Ebben a művében a jelenlegi globális válságról fejti ki az elméleti alapoktól indulva, egyszersmind a korábbi válságok tanulságait is figyelembe vevő álláspontját.

Az olyan részleges, de gyorsan globalizálódó válságokat, mint amilyenek a valamely pénzpiacon kirobbanó és tovaterjedő válságok, megkülönbözteti a világgazdaság belső egyensúlytalanságából fakadó globális válságtól, valamint a világtársadalomnak a piac és a pénz eredeti funkcióikon túlterjedő hatásai nyomán bekövetkezett erkölcsi válságától, megvilágítva ezek összefüggéseit is. Bírálja azokat a leegyszerűsítő nézeteket, amelyek a válság természetéről és kezelésének módjáról a hazai vitákban és gazdaságpolitikai javaslatokban is megmutatkoznak, valamint azt a tankönyvirodalmat is, amely ezeket főként a neoliberalizmus jegyében táplálja. A liberalizmus teoretikusainak eredeti felfogására hivatkozva, vitatja a szűk látókörű válságkezelés eredményességéhez fűzött illúziókat – nemcsak annak antiszociális iránya, hanem közgazdaságilag, sőt logikailag is kifogásolható, a makrogazdaság szempontjából egyensúlyt tovább rontó intézkedései miatt.

A kötet mindvégig jól követhetően és élvezetes stílusban tárgyalja a válság megértéséhez szükséges elméleti és történeti hátteret, így segítve a szélesebb olvasóközönséget is napjaink valóságának jobb megértésében.

 

SAJTÓVISSZHANG

BUKSZ 2009. téli száma

FigyelőNet, 2009. október 4.

Eszmélet folyóirat, 84. szám (2009. tél)