Akció!

Ki volt Rákosi Mátyás?

1500 Ft

137 készleten

ISBN: 978-963-338-453-4 Kategóriák: , ,
Szerző:

Megjelenés: 2020

Oldalszám: 292

Leírás

Hogyan változott egy erkölcsi érzéket nélkülöző zsarnokká ez az alapjában tehetséges, művelt, kapcsolatteremtő ember az 1940-es évek végére, az ötvenes évek elejére? Hogyan vált Magyarország legnépszerűbb embere egyik évről a másikra a leggyűlöltebb figurává, akinek képeit aztán az utcán égették? Hogyan csalogatta elő Rákosi Mátyásból a zsarnokot a gyorsan megkapott és kizárólagos hatalom, a teljes kiszolgáltatottság a szovjet birodalomtól és magától Sztálintól, valamint a háborús hisztéria?

Kevés olyan történelmi személyiség van, akinek emberi tulajdonságait, viselkedését, jellemét annyian fürkészték, mint Rákosi Mátyás. Van, aki előnytelen testi jellegzetességei, alacsony termete, köpcös alakja, rövid nyaka miatt véli úgy, hogy végül zsarnok vált belőle. Van, aki gyermekkori indíttatásában, szüleihez fűződő viszonyában, az apjától való elszakadásban, és ebből következő rejtett nőiességében találja korán kibontakozó makacs, erőszakos természetének a forrását. Mások jellembeli fogyatékosságát hangoztatják: rejtőzködő, sunyi, szerepjátszó, egyben gyanakvó vonásait erősítik autoriter karakterré benne. A szociálpszichológiai jellegű megközelítések zsidó származásából adódó kisebbségi komplexusa, illetve nyughatatlan, frusztrált természete és a kommunista messianizmusa találkozásában vélik felfedezni a megszállottságnak ezt a szélsőséges válfaját. Külön vizsgálják a 15 év börtön jellemtorzító szerepét, a 1940-es évek Szovjetuniójának és a világháborúnak gyilkos, a hatalomra törő és jutó emberre gyakorolt deformáló hatását. Van, aki egyenesen démoninak nevezi Rákosi Mátyás alakját a magyar történelemben.

A Napvilág Kiadó politikus életrajzokat bemutató sorozatába illeszkedő könyv megmutatja, hogy rendre más-más embert láthatunk, attól függően, hogy a 20. század mely évtizedében és milyen helyzetben pillantjuk meg szereplőnket. Természete is változik, de a helyzet, amelyben találja magát, tulajdonságainak összetevőit is más-más összefüggésbe rendezi össze, mígnem a csúcsponton a háborús hisztéria, a beteges gyanakvás és belső rettegés ravaszkodó, alázatos zsarnokká nem torzítja. Így válik a század első felének néhány esztendejét kitöltő, kegyetlen hazai uralkodóvá. Majd lesz belőle megint csak 15 éven át egy jelentéktelen, elégedetlen­kedő és kellemetlenkedő száműzött.

 

A SZERZŐRŐL

Feitl István (1955) a Politikatörténeti Intézett nyugalmazott főigazgató-helyettese. Kutatási területe az 1945 utáni magyar történelem. 1993-ban A száműzött Rákosi könyvben elsőként tette közzé Rákosi Mátyás és Kádár János 1956 utáni konfliktustörténetét. Részt vett Rákosi Mátyás visszaemlékezéseinek és az 1962-es meghallgatási jegyzőkönyveinek sajtó alá rendezésében. Legutóbbi könyvei: 2016-ban Talányos játszmák. Magyarország a KGST erőterében 1949–1974; A száműzött Rákosi; 2019-ben Az államszocialista korszak álparlamentje (1949–1990).

 

SAJTÓVISSZHANG

Izsák Lajos: Politikus, diktátor, száműzött (Izsák Lajos, Múltunk 2020/4. szám)

Gyilkos iróniával és áthallásokkal teli portré jelent meg Rákosi Mátyásról (hvg.hu, 2020. augusztus 7.)

Az önimádó akarnok – Feitl István Ki volt Rákosi Mátyás? című kötetéről (Deák András Miklós, Könyvhét Online, 2020.08.05.)

6 érdekesség, amit biztosan nem tudtál Rákosi Mátyásról (Töri másképp blog, 2020. június 29.)

 

KÖNYVBEMUTATÓ

A kötetet 2020. szeptember 18-án mutattuk be a Politikatörténeti Intézetben BARÁTH MAGDOLNA, CSUNDERLIK PÉTER, FEITL ISTVÁN és KONOK PÉTER részvételével.

 

Érdekelhetnek még…