Akció!

„Komp-ország megindult dühösen Kelet felé újra”

Ady magyarsága és modernsége

1000 Ft

128 készleten

ISBN: 978-963-338-348-3 Kategóriák: ,
Szerkesztő:

Megjelenés: 2014

Oldalszám: 288

Leírás

2013. november 21-én a Politikatörténeti Intézet konferenciát és költői estet rendezett “Ady magyarsága és modernsége” címmel, hogy elemezze, értelmezze a költő és publicista munkásságának újraéledő, egyre növekvő vonzerejét, időszerűségét, sőt meghökkentő frissességét. Szenvedélyes józansággal vallanak erről a konferencia nyomán szerkesztett kötet eredeti Ady-írásai, a mai esszéisták és tudósok előadásai, valamint négy kortárs költő Ady ihlette lírai reflexiói.

A nemzeti emlékezet, a kulturális örökség állandó frissítése és önkorrekciója szerves és elengedhetetlen folyamat. Ám a múlt – napjainkban sűrűn tetten érhető – erőszakos és ideologikus „emlékezetpolitikai” átírása éppen hogy sérti a nemzeti kultúra gazdagságát, hitelét és jövőjét. A demokratikus humanista és européer patrióta Ady modern szellemét is.

A rendezvény részletes programját itt találja.

 

„Komp-ország, Komp-ország, Komp-ország: legképességesebb álmaiban is csak mászkált két part között: Kelettől Nyugatig, de szívesebben vissza.
Miért hazudták, hogy a komp – híd. […]
Nagy vagy én népem, nagy vagy én népem: ezer éve élsz folytonos harcban Európával, csapatokat gyűjtöttél közben, holott véreztél. De a gondolatot nem engedted győzedelmeskedni gyermekeid koponyáján […] És hogy most utolsó dátuma járt le az Időnek, hatalmasabban kelsz fel, mint valaha: zajlik a tatárság a Kárpátok alatt.
Komp-ország megindult dühösen Kelet felé újra […]”
(1905)

„Romantikára hajló nép vagyunk. Frázis-imádásunknak is ez az oka. S ez az oka annak is, hogy keleti módon szeretjük a tömjént. Faji büszkeségünk, patrióta képzelgéseink üstökénél lehet bennünket megfogni. Ez a bűnünk burjánoztatta föl a csaholó hazafiságot. Ezért utazik reánk minden csalás, ámítás, hazugság és cselvetés a hazafiság nevében. Ez a húr mindig meghat és mindig megfog bennünket. A lényeget és valóságot nem keressük, mihelyst hazafisággal csaholják hazug módon tele a fülünket.”
(1902)

„A nacionalizmus: a dühödt hazafiság. De még az sem. A patrióta nevet ugyan sokszor kompromittálták már, de még mindig szentebb fogalom köpenye, hogysem a nacionalizmust födhesse. A nacionalizmus nem hazafiság. A hazafiság valami olyan sine qua nonja az embernek és a társadalomnak, hogy még fogalommá sem kell sűríteni s szót sem keresni hozzá. A közös kultúrában s közös társadalmi munkában álló, becsületes, munkásemberek mind azok. Hazafiak, ha úgy tetszik. Aki ellensége a haladásnak, a jobbra törésnek, az emberi szellem feltétlen szabadságának, hazaáruló, ha örökösen nem tesz is egyebet, mint a nemzeti himnuszt énekli.”
(1905)

 

Szerzőink:

Arató László
Erdős Virág
Ferencz Győző
Gintli Tibor
Kácsor Zsolt
Konok Péter
Kovács András Ferenc
Nyerges Gábor Ádám
Radnóti Sándor
Térey János
Tverdota György
Veres András

 


 

TARTALOM

 

Szerkesztői előszó

 

ADY BREVIÁRIUM

Montázs prózai írásaiból és verseiből

 
ESSZÉK, TANULMÁNYOK

Kácsor Zsolt: Levél Ady Endre szerkesztő úrhoz

Veres András: „Szeretném, ha szeretnének”. Az Ady-kultusz jelentése és jelentősége

Radnóti Sándor: Ady aktualitása. 1990–2013

Ferencz Győző: A világosság lobogója alatt. Ady publicisztikája száz év után

Konok Péter: „…szabadulás hite a rabban”. Ady és a baloldal

Gintli Tibor: Az Ady-olvasás esélyei napjainkban

Arató László: Ady az iskolában. Recepciós apályban és dagályban

Tverdota György: „Add ki a jussomat: pénzt, paripát, fegyvert”. Ady magyarsága

 

KORTÁRS KÖLTŐK ADY-IHLETEI

Erdős Virág

     Édes Hazám
     Magyar gyerek gyógyítja

Kovács András Ferenc

     Csucsai fénykép: Ady-zsoltár
     Szent András hava
     Új Nyugat
     Új walesi bárdok

Nyerges Gábor Ádám

     Álltam egy hídon
     Összebújik az ágakon

Térey János

     Hátrébb az agarakkal
     Magyar menyasszony
     Platánok júliusban
     Philosophy of Sherpa

 


 

Sajtóvisszhang, ízelítő:

Könyv a nagyon aktuális Ady Endréről (eMasa, Cserhalmi Imre, 2014. június 17.)

Az életes holt (Révész Sándor, Mozgó Világ, 2014. június 9-16.o.)

„Köztünk bóklászó halott” (Deczki Sarolta, Élet és irodalom, 2014. május 30.)

Ady – micsodája? (Kálmán C. György, Élet és irodalom, 2014. május 30.)

Harc a Lehetetlennel – Ady és a politika (Bartha Eszter, Népszava, 2014. május 31.)

“Az emberek elmennek innen, ha már élnek” (Gócza Anita, vs.hu, 2014. április 5.)

VIDEÓ – Komp-ország megindult dühösen Kelet felé újra – könyvbemutató (2014. március 25.)

Kácsor Zsolt: Levél Ady Endre szerkesztő úrhoz (Népszabadság, 2013. november 25.)

Érdekelhetnek még…