Lengyel, magyar „két jó barát”

A magyar–lengyel kapcsolatok dokumentumai, 1957–1987

4900 Ft

Elfogyott

Megjelenés: 2014

Oldalszám: 848

Leírás

A dokumentumokat válogatta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Mitrovits Miklós

A második világháború utáni lengyel–magyar kapcsolatok alakulása – szemben a korábbi évszázadok történetével – mindmáig feldolgozatlan területnek számít. E dokumentumkötet kísérletet tesz arra, hogy átfogó, globális képet adjon az 1956-os események után kezdődő „új időszámítás” eddig nem ismert lengyel és magyar levéltári forrásaiból a kelet-európai rendszerváltás küszöbéig. A kötet jól dokumentálja a magyar–lengyel politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok alakulását. A közzétett összesen több mint százhúsz lengyel és magyar levéltári forrás jelentősen növeli ismereteinket a két ország közösnek determinált politikai útjáról és kapcsolatairól, és egyben rámutat a sokban eltérő belső fejlődésükre, valamint a konfliktusos helyzetekben előtérbe kerülő érdekkülönbségekre is. Megmutatja, hogy a két ország vezetői miképpen gondolkodtak egymásról, a világban zajló eseményekről, a Szovjetunióról, a németkérdésről és magáról Nyugat-Németországról, és mit is értenek országaik szempontjából hidegháború alatt. A kiválogatott dokumentumok egyben hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 20. századi magyar és lengyel történelemről ne csupán a hazai, hanem a másik szemszögéből is ismereteket szerezzünk, és ez igen fontos mind a tudomány számára, mind a történeti ismereteinek szélesebb körben való bővülése szempontjából is.

Az iratok zömmel a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárából (az MSZMP vezető testületei és a Magyar Népköztársaság Külügyminisztériuma iratai), a varsói Újkori Iratok Levéltárából (a LEMP vezető testületeinek iratai), valamint a Lengyel Külügyminisztérium Levéltárából kerültek ki, de közlésre került egy-egy dokumentum erejéig más levéltárakban őrzött anyag is.

*

A kötetet szerkesztő Mitrovits Miklós (1978) tanulmányait az ELTE-n és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte. Évek óta foglalkozik Lengyelország és a magyar–lengyel kapcsolatok történetével. 2010-ben jelent meg első könyve, amely a lengyel Szolidaritás mozgalom történetét és annak nemzetközi vonatkozásait mutatta be (A remény hónapjai… A lengyel Szolidaritás és a szovjet politika, 1980–1981. Napvilág Kiadó).

 

2014-ben a Lengyel Történelmi Társulat ezt a dokumentumkötetet jelölte a Felczak-Wereszycki-díjra.

 


 

Polak, Węgier, „dwa bratanki”
STOSUNKI POLSKO–WĘGIERSKIE W DOKUMENTACH 1957–1987

Wstęp oraz wybór i opracowanie dokumentów
Miklós Mitrovits

 

Temat stosunków polsko-węgierskich po drugiej wojnie światowej – w przeciwieństwie do stosunków przedwojennych – jest prawie całkowicie nieopracowany do dziś. Niniejszy tom prezentuje wszechstronny wybór dokumentów z dotychczas nieznanych źródeł polskich i węgierskich z okresu 1957–1987 – od upadku Rewolucji Węgierskiej do początku transformacji w Europie Środkowo–Wschodniej.
Dokumenty, które publikujemy – a jest ich ponad 120 – dotyczą najważniejszych wydarzeń politycznych, gospodarczych i kulturalnych w stosunkach pomiędzy Polską a Węgrami. Znacznie powiększają naszą wiedzę o wspólnej drodze obu krajów a jednocześnie wskazują na rozbieżności w ich rozwoju wewnętrznym oraz różne interesy i decyzje podejmowane w sytuacjach konfliktowych. Wybór prezentuje też sposób myślenia przywódców obu krajów o wydarzeniach na świecie, o Związku Radzieckim, kwestii niemieckiej i o samej RFN. Dowiadujemy się także, jak odnosili się do kwestii zimnej wojny z perspektywy swoich  krajów.
Wybrane dokumenty przyczynią się do pełniejszego zrozumienia historii Węgier i Polski oraz do  poznania obrazu Polski w węgierskich oraz obrazu Węgier w polskich archiwach. Publikowane dokumenty zostały wybrane z zasobów Węgierskiego Archiwum Narodowego (dokumenty Komitetu Centralnego Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Węgierskiej Republiki Ludowej) i z Archiwum Akt Nowych (dokumenty KC PZPR) oraz z Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pojedyncze dokumenty pochodzą z innych źródeł.
Niniejszy zbiór dokumentów ukazał się dzięki pomocy finansowej Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkego i dotacji Hungarian Scientific Research Fund (OTKA).

*
Redaktorem tego tomu jest dr Miklós Mitrovits (ur. 1978), historyk zajmujący się XX wiekiem w Europie Środkowo–Wschodniej. Jest absolwentem Uniwersytetu ELTE w Budapeszcie i Uniwersytetu Katolickiego w Piliscsaba. W roku 2010 ukazała się jego pierwsza książka „Miesiące nadziei… Polska Solidarność a polityka sowiecka w latach 1980-81”.

 


 

Sajtóvisszhang:

Lagzi Gábor: Folytatásra ítéltetett. In: REGIO, 2015. 23. évf. 2. sz. 268-274.

Bencsik Péter: Szocialista testvériség vagy régi barátság?: (Lengyel, magyar – “két jó barát”. A magyar-lengyel kapcsolatok dokumentumai, 1957-1987. Napvilág Kiadó, Budapest, 2014). AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (ISSN: 0237-7934) 30: (1) pp. 217-225. (2015)

Kiss Gy Csaba: Recenzió és emlékezés. KOMMENTÁR (ISSN: 1787-6974) 10: (1-2.) pp. 154-158. (2015)

Tartalmában haladó, formájában szép (Pálfalvi Lajos, ÉS, LIX. évfolyam, 7. szám, 2015. február 13.)

Beszámoló a kötet bemutatójáról (videók)

Lengyelkép. Interjú Mitrovits Miklóssal a lengyel-magyar kapcsolatokról (Magyar Nemzet Hétvégi Magazin, 2014. október 4.)

 

Érdekelhetnek még…