Lenin

Társadalomelméleti rekonstrukció

4800 Ft

Elfogyott

ISBN: 978 963 9350 32 4 Kategóriák: , ,
Szerző:

Megjelenés: 2008

Oldalszám: 548

Leírás

A tudomány posztmodern világában a történetírás fő árama Lenin elméleti és politikai teljesítményét a terrorizmus és a diktatúra narratívájába helyezte. Lenin ismét ellentmondások nélkül áll előttünk, csak most ellenkező az előjel: a Lenin-kultusz helyét egy differenciálatlan ellenkultusz foglalta el Oroszországtól Amerikáig, Angliától Magyarországig. A könyv kísérletet tesz arra, hogy Lenin világlátását, gondolkodásának fő irányait, társadalomelméleti nézeteit a történetírás módszereivel rekonstruálja, újraértelmezze. Vlagyimir Iljics Lenin volt az, aki elsőként emelte a gyakorlati cél és program rangjára a tőke és a bürokrácia nélküli társadalom megvalósítását. Lenin vezetésével az orosz forradalom az „államnélküli” társadalom („kommunizmus”) megvalósításának első történelmi kísérletének indult. E folyamatban Lenin maradandó történelmi teljesítménye sok évtized távlatából rekonstruálható. Ugyanakkor a történelmi okok következtében elvetélt társadalmi forradalom „államellenes” és antikapitalista kísérletéből kisarjadt Szovjetunió hét évtizedes története szintén elválaszthatatlan Lenin nevétől, hisz ő volt a szovjet állam alapítója. A történész e folyamatban azt igyekezett megmutatni, hogy a gondolkodó politikus, az egyén miképpen alakította a történelmet és a történelem miképpen alakította őt, miképpen formálta át Lenin alapvető céljait és törekvéseit. Lenin gondolkodásának belső összefüggéseit megismerni és megítélni csak a konkrét történeti kontextusban lehet, amelynek helyreállításával mutathatja meg a szerző az életmű alapvetően új elemeit, ellentmondásait, maradandóságát és mulandóságát. A szerző célja az volt, hogy módszeresen összerakja a valóban összetartozó életrajzi és elmélettörténeti mozaikokat. Ennek következtében a marxista forradalmár, a politikus és a gondolkodó leegyszerűsítő ábrázolásaival szemben bonyolultabb, összetettebb kép kerekedik ki, amelynek megformálásában az is szerepet játszik, hogy a szerző nem tér ki sem a vitás kérdések tisztázása, sem pedig a történetírásban zajló viták elől. A könyv igyekszik lehántani Leninről a sok évtizedes rárakódásokat, és olyan képet állítani elénk, amely lehetőleg mentes mind a régi korszak apologetikus elfogultságaitól, mind az új korszak ellenkező előjelű manipulációitól.

 

Sajtóvisszhang:

Mozgó Világ, XXXV. évf. V. szám, 2009. május

Múlt-kor, 2008. december 2.

Népszabadság, 2008. december 20.

Múlt-kor, 2009. augusztus 4.

Figyelőnet, 2008. december 1.

Kritika, 2009. május

Népszabadság, 2009. május 29.

Élet és irodalom, LIII. évfolyam 12. szám, 2009. március 20.

Szabad Föld, 2009. január 4.

Ormos Mária: Lenin és a leninizmus, Múltunk, 2008/4. szám