Múltunk 2020/1. szám

háborús propaganda ⎥ Bajcsy-Zsilinszky Endre ⎥ budapesti közkonyhák ⎥ cselédsors ⎥ radikális jobboldal ⎥ Tanácsköztársaság

900 Ft

Megjelenés: 2020

Oldalszám: 228

Leírás

TARTALOMJEGYZÉK

 

HÁBORÚS PROPAGANDA

Fóris Ákos: Az 1941-es NKVD-tömeggyilkosságok magyarországi recepciója

Pihurik Judit: „Agitgránátok” – antifasiszta propaganda a szovjet hadifogolytáborokban

Fülöp Márton: Vicclapok és karikatúrák a második világháborús propaganda szolgálatában Németországban és Magyarországon (1939–1944)

Joó András: Szervezetek, háborús célok, memorandumok: A brit politikai hadviselés Magyarország és Románia irányában 1942–1944 (online melléklet)

 

TANULMÁNYOK

Pritz Pál: Bajcsy-Zsilinszky Endre, Áchim András és Féja Géza

Umbrai Laura: A budapesti közkonyhák története az 1920-as években, avagy hogyan lesz fogékonysága „az államnak bizonyos szociális közszükségletek ellátásra”

Trádler Henrietta: Cseléd a családban. A cseléd-gazda kapcsolat értelmezése Csinszka és Vonyica történetén keresztül

Marelyin Kiss József–Toldi Lóránt: Forgószínpad. I. Romhányi László és a nemzeti-keresztény radikális jobboldal szerveződése (1987-1990)

 

SZEMLE

Hajdu Tibor: A Tanácsköztársaság görbe tükre
(CSUNDERLIK Péter: A „vörös farsangtól” a „vörös tatárjárásig”. A Tanácsköztársaság a korai Horthy-korszak pamflet- és visszaemlékezés-irodalmában. Napvilág Kiadó, Budapest, 2019. 365 p.)

Harlov-Csortán Melinda: Kutatott és tapasztalt: Magyarország 1945 után
(Árpád VON KLIMÓ: Hungary since 1945. Routledge, Abingdon & New York, 2018. 222 p.)

 

 

E SZÁMUNK SZERZŐI:

Fóris Ákos PhD-hallgató, ELTE BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola; Clio Intézet, munkatárs; ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék, egyetemi tanársegéd

Fülöp Márton PhD-hallgató, ELTE BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, Modernkori Magyarország Doktori Program

Hajdu Tibor DSc., történész

Harlov-Csortán Melinda PhD-hallgató, ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola

Joó András PhD, főiskolai tanár, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, tudományos főmunkatárs

Marelyin Kiss József történész–szociológus, országgyűlési almanach-szerkesztő, a Jelenkutató Alapítvány Intézet vezetője

Pihurik Judit PhD, Dr. habil., történész, Szegedi Tudományegyetem, ny. egyetemi docens

Pritz Pál DSc., az ELTE BTK magántanára

Trádler Henrietta PhD-hallgató, ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék; Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, kutató

Toldi Lóránt PhD-hallgató, ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program; levéltáros, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Umbrai Laura PhD, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs

 

A FOLYÓIRATRÓL

A Múltunk politikatörténeti folyóirat fő profilja a modern kori magyar és egyetemes történelem, egyúttal nyitott társadalom-, irodalom- és eszmetörténeti jellegű írások irányában is. A negyedévente megjelenő lap rendszeresen tematikus számokkal jelentkezik, ám emellett külön tanulmányokat is közöl és bemutatja, bírálja a hazai és nemzetközi történettudomány friss eredményeit. Célja, hogy új kutatási eredmények gyors közreadásával segítse a történelem oktatását, a történettudomány szakmai követelményeinek eleget téve árnyaltan, hitelesen mutassa be Magyarország és Európa történelmét, valamint fórumot teremtsen a tudományos vitáknak a szakmát foglalkoztató kérdésekben.

http://www.multunk.hu
https://www.facebook.com/multunk/

 

 

HOL KAPHATÓ ÉS OLVASHATÓ?

 
Múltunk folyóirat a következő helyeken érhető el:

Előfizethető, illetve megvásárolható közvetlenül a Napvilág Kiadóban (Budapest, XI. kerület, Villányi út 11–13.), továbbá megvásárolható az Írók Boltjában (Budapest, VI. kerület, Andrássy út 45.).

Egy lapszám ára: 900 Ft.

Előfizetés: az innen letölthető megrendelőszelvényt kitöltve küldje el nekünk a kiado@napvilagkiado.hu emailcímre.
Az éves előfizetési díj (4 számra):
– személyes átvétellel a Kiadóban: 2400 Ft (4*600 Ft)
– postázással: 4120 Ft (2400 Ft + postaköltség: 1720 Ft)

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-banemailen,  telefonon a (06 1) 767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.

 

Érdekelhetnek még…