Múltunk 2020/3. szám

nemzet és hegemónia ⎥ nyelvi konfliktusok ⎥ faji antiszemitizmus ⎥ műsorpolitika ⎥ Horthy felelőssége ⎥ nemi erőszak

900 Ft

43 készleten

Megjelenés: 2020

Oldalszám:

Leírás

TARTALOMJEGYZÉK

 

NEMZET, NEMZETISÉG, KONFLIKTUSOK

Földes György: Nemzet és hegemónia – 1920–1990

Kollai István: Értelmetlen viták. Miben különböznek a premodern népnyelvi konfliktusok a nacionalizmusoktól?

Berecz Ágoston: Nyelvi jogok a dualista Magyarország igazságszolgáltatásában

 

TANULMÁNYOK

Kund Attila: „Ha olyan férjet választana, akinek a vére zsidó vérrel keveredett…” Faji antiszemitizmus és családi botrány dr. Bársony János végrendelete körül

Takács Róbert: Nyugati tartalmak, fővárosi mozik és színházak. A műsorpolitika nagyvárosi torzításai a késő Kádár-korszakban, 1975–1989

 

SZEMLE

Turbucz Dávid: Horthy Miklós felelőssége
(UNGVÁRY Krisztián: Horthy Miklós. A kormányzó és felelőssége 1920–1944. Jaffa Kiadó, Budapest, 2020. 224 p.)

Laczó Ferenc: Deskriptív hiánypótlás
(HARSÁNYI László: A fényből a sötétbe. Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület évtizedei 1909–1950. Napvilág Kiadó, Budapest, 2019. 408 p.)

Joó Adrienn: Tanítók és a tanítóképzés a forradalmak korában
(DONÁTH Péter: Pedagógusok az 1918–1919. évi politikai forgószélben. Tanítóképzők a forradalmak, az idegen megszállás és az ellenforradalmi számonkérés idején. Trezor Kiadó, Budapest, 2020. 562 p.)

A. Gergely András: Láthatatlan nők, angyalarcú férfiak
(PETŐ Andrea: Elmondani az elmondhatatlant. A nemi erőszak története a Magyarországon a második világháború alatt. Jaffa Kiadó, Budapest, 2018. 260 p.; KUNT GERGELY: Kipontozva… Nemi erőszak második világháborús naplókban. Osiris Kiadó, Budapest, 2019. 240 p.)

 

ONLINE MELLÉKLET

Benkes Mihály: Johancsik János (1940–2020)

Feitl István: Vida István (1940–2020)

 

 

E SZÁMUNK SZERZŐI:

A. Gergely András CSC/PhD, politológus, kulturális antropológus, ELTE TÁTK, címzetes egyegyetemi tanár

Benkes Mihály történész, habil. ny. egyetemi docens, ELTE-TÁTK

Berecz Ágoston PhD, Budapest–Bécs, Pasts, Inc és Szófia, Center for Advanced Study, tudományos munkatárs

Feitl István történész, főtanácsadó, Politikatörténeti Intézet

Földes György DSc, címzetes egyetemi tanár (ELTE), Politikatörténeti Intézet

Joó Adrienn művelődésszervező, kutatási területe: magyar oktatás- és művelődéstörténet

Kollai István PhD, történész-közgazdász, a nemzetközi kapcsolatok doktora, adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem

Kund Attila PhD-hallgató, szociológus, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, Európa és a magyarság a 19–20. században Doktori Program

Laczó Ferenc PhD, docens (universitair docent 1), Történelem Tanszék, Maastrichti Egyetem

Takács Róbert PhD, történész, Politikatörténeti Intézet, tudományos munkatárs

Turbucz Dávid PhD, történész, ELKH BTK Történettudományi Intézet

 

A FOLYÓIRATRÓL

A Múltunk politikatörténeti folyóirat fő profilja a modern kori magyar és egyetemes történelem, egyúttal nyitott társadalom-, irodalom- és eszmetörténeti jellegű írások irányában is. A negyedévente megjelenő lap rendszeresen tematikus számokkal jelentkezik, ám emellett külön tanulmányokat is közöl és bemutatja, bírálja a hazai és nemzetközi történettudomány friss eredményeit. Célja, hogy új kutatási eredmények gyors közreadásával segítse a történelem oktatását, a történettudomány szakmai követelményeinek eleget téve árnyaltan, hitelesen mutassa be Magyarország és Európa történelmét, valamint fórumot teremtsen a tudományos vitáknak a szakmát foglalkoztató kérdésekben.

http://www.multunk.hu
https://www.facebook.com/multunk/

 

 

HOL KAPHATÓ ÉS OLVASHATÓ?

 
Múltunk folyóirat a következő helyeken érhető el:

Előfizethető, illetve megvásárolható közvetlenül a Napvilág Kiadóban (Budapest, XI. kerület, Villányi út 11–13.), továbbá megvásárolható az Írók Boltjában (Budapest, VI. kerület, Andrássy út 45.).

Egy lapszám ára: 900 Ft.

Előfizetés: az innen letölthető megrendelőszelvényt kitöltve küldje el nekünk a kiado@napvilagkiado.hu emailcímre.
Az éves előfizetési díj (4 számra):
– személyes átvétellel a Kiadóban: 2400 Ft (4*600 Ft)
– postázással: 4120 Ft (2400 Ft + postaköltség: 1720 Ft)

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-banemailen,  telefonon a (06 1) 767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.

 

Érdekelhetnek még…