Múltunk 2020/4. szám

városfejlődés ⎥ német zöldek ⎥ kollaboráció és múltfeldolgozás ⎥ Szabó István ⎥ Rákosi ⎥ populizmus

900 Ft

43 készleten

Megjelenés: 2020

Oldalszám: 250

Leírás

TARTALOMJEGYZÉK

 

VÁROS, METROPOLISZ KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN 1945 UTÁN

Szívós Erika: Kelet-Közép-Európa nagyvárosai a második világháborútól a 2000-es évekig: mai városfejlődésünk jelenkori gyökereiről

Barkóczi Janka: A FŐMO és a budapesti mozipolitika a Kádár-korban

 

TANULMÁNYOK

Erős Vilmos: Egy „polgári” történész viszontagságai az 1950-es, 1960-as években

Hevő Péter: Fegyverbe, fegyverbe? A délszláv háború hatása a németországi zöldmozgalomra

 

FÓRUM

Csunderlik Péter: Kollaboráció, ellenállás és felemás megtorlás – Deák István a második világháborúról és emlékezetéről

 

SZEMLE

Matolcsi Réka: Honoráciorok és választópolgárok
(GERHARD Péter: Deszkafalak és potyavacsorák. Választói magatartás Pesten a Tisza Kálmán-korszakban. Korall, Budapest, 2019. 372 p.)

Izsák Lajos: Politikus, diktátor, száműzött
(FEITL István: Ki volt Rákosi Mátyás? Napvilág Kiadó, Budapest, 2020. 292 p.)

Danyi Gábor: Váltsunk át szabadságra hatvanöt zlotyit!
(MITROVITS Miklós: Tiltott kapcsolat. A magyar–lengyel ellenzéki együttműködés 1976–1989. Jaffa, Budapest, 2020. 304 p.)

Fiziker Róbert: Kémjáték a Duna mentén
(BARÁTH Magdolna–SZEKÉR Nóra (szerk.): Ügynökhistóriák a Lajtán innen és túl. Hírszerzéstörténeti tanulmányok. ÁBTL–Kronosz, Budapest–Pécs, 2020. 298 p.)

Antal Attila: A populizmus „végtelensége”
(PAÁR Ádám: A populisták (h)ősei. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Szombathely, 2020. 316 p.)

 

 

E SZÁMUNK SZERZŐI:

Antal Attila PhD, jogász, politológus, ELTE Állam- Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet, adjunktus, Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhely, koordinátor

Barkóczi Janka PhD-hallgató, BCE Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola, Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum, kutató

Csunderlik Péter PhD, történész, az ELTE BTK oktatója, a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa

Danyi Gábor PhD, posztdoktori kutató, ELTE-BTK, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék

Erős Vilmos PhD, egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, Modernkori Magyar Történeti Tanszék

Fiziker Róbert PhD, történész, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 1945 előtti Kormányszervek Főosztálya, főlevéltáros

Hevő Péter PhD, történész, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, muzeológus; ELTE BTK, óraadó; Újkor.hu, rovatvezető

Izsák Lajos DSC, történész, Professor Emeritus ELTE BTK Történeti Intézet

Matolcsi Réka PhD-hallgató, ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Modernkori Magyarország Doktori Program

Szívós Erika PhD, történész, habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék

 

A FOLYÓIRATRÓL

A Múltunk politikatörténeti folyóirat fő profilja a modern kori magyar és egyetemes történelem, egyúttal nyitott társadalom-, irodalom- és eszmetörténeti jellegű írások irányában is. A negyedévente megjelenő lap rendszeresen tematikus számokkal jelentkezik, ám emellett külön tanulmányokat is közöl és bemutatja, bírálja a hazai és nemzetközi történettudomány friss eredményeit. Célja, hogy új kutatási eredmények gyors közreadásával segítse a történelem oktatását, a történettudomány szakmai követelményeinek eleget téve árnyaltan, hitelesen mutassa be Magyarország és Európa történelmét, valamint fórumot teremtsen a tudományos vitáknak a szakmát foglalkoztató kérdésekben.

http://www.multunk.hu
https://www.facebook.com/multunk/

 

 

HOL KAPHATÓ ÉS OLVASHATÓ?

 
Múltunk folyóirat a következő helyeken érhető el:

Előfizethető, illetve megvásárolható közvetlenül a Napvilág Kiadóban (Budapest, XI. kerület, Villányi út 11–13.), továbbá megvásárolható az Írók Boltjában (Budapest, VI. kerület, Andrássy út 45.).

Egy lapszám ára: 900 Ft.

Előfizetés: az innen letölthető megrendelőszelvényt kitöltve küldje el nekünk a kiado@napvilagkiado.hu emailcímre.
Az éves előfizetési díj (4 számra):
– személyes átvétellel a Kiadóban: 2400 Ft (4*600 Ft)
– postázással: 4120 Ft (2400 Ft + postaköltség: 1720 Ft)

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-banemailen,  telefonon a (06 1) 767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.

 

Érdekelhetnek még…