Múltunk 2021/4.

köztársaság ⎥ háború és jegyrendszer ⎥ holokauszt és történészviták ⎥ Horthy és 1921 ⎥ gyermekvonatok

900 Ft

198 készleten

Megjelenés: 2022

Oldalszám: 244

Leírás

Az egyes cikkekről rövid ismertetőt olvashat a folyóirat honlapján.

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Romsics Ignác: Sipos József (1948–2021)

 

A KÖZTÁRSASÁGI PILLANAT AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN

Fiziker Róbert: Hoch die Republik! Az osztrák forradalom „udvari tanácsosai”

Halász Iván: A republikánus eszmék és az önálló Csehszlovákia első évei

Cody J. Inglis: Egy „jugoszláv köztársaságért”. A posztimperiális „köztársasági pillanat” és a délszlávok, 1917–1921

 

TANULMÁNYOK

Umbrai Laura: Zsírjegyek a bödönben. Élelmezési nehézségek az első világháború Budapestjén

Varga Lajos: 1919 októbere: pártok vergődése a koalíciós tárgyalások hálójában

Karsai László: A holokauszt és a történészek az 1980-as évektől napjainkig

 

SZEMLE

Gellért Ádám: A „Horthy-rendszer” megszilárdulása új megvilágításban?
(VESZPRÉMY László Bernát: 1921. A Horthy-rendszer megszilárdulásának története. Jaffa Kiadó, 2021. 278 p.)

Kaba Eszter: „Megy a gőzös…” Gyermekvonatok az első világháború után
(Maarten J. AALDERS–PUSZTAI Gábor–RÉTHELYI Orsolya (szerk.): A gyermekvonatok. Élő híd Magyarország, Hollandia és Belgium között az első világháború után. L’Harmattan Kiadó, Budapest 2020. 208 p.; PETNEKI Katalin (szerk.): Gyermekvonat Angliába. Egy budai kislány levelei, 1920–1921. Európa Könyvkiadó, Budapest 2019. 282 p.)

Polyák Petra: A párt alulnézetből
(KOLTAI Gábor: Akik a „Párt” ellen vétkeztek. Pártfegyelmi eljárások Budapesten az MDP időszakában, 1948–1956. Korall, Budapest, 2018. 295 p.)

 

A FOLYÓIRATRÓL

A Múltunk politikatörténeti folyóirat fő profilja a modern kori magyar és egyetemes történelem, egyúttal nyitott társadalom-, irodalom- és eszmetörténeti jellegű írások irányában is. A negyedévente megjelenő lap rendszeresen tematikus számokkal jelentkezik, ám emellett külön tanulmányokat is közöl és bemutatja, bírálja a hazai és nemzetközi történettudomány friss eredményeit. Célja, hogy új kutatási eredmények gyors közreadásával segítse a történelem oktatását, a történettudomány szakmai követelményeinek eleget téve árnyaltan, hitelesen mutassa be Magyarország és Európa történelmét, valamint fórumot teremtsen a tudományos vitáknak a szakmát foglalkoztató kérdésekben.

http://www.multunk.hu
https://www.facebook.com/multunk/

 

HOL KAPHATÓ ÉS OLVASHATÓ?

 
Múltunk folyóirat a következő helyeken érhető el:

Előfizethető, illetve megvásárolható közvetlenül a Napvilág Kiadóban (Budapest, XI. kerület, Villányi út 11–13.), továbbá megvásárolható az Írók Boltjában (Budapest, VI. kerület, Andrássy út 45.).

Egy lapszám bolti ára: 900 Ft, a kiadó szerkesztőségében, honlapján, valamint előfizetéssel 600 Ft.

Előfizetés: az innen letölthető megrendelőszelvényt kitöltve küldje el nekünk a kiado@napvilagkiado.hu emailcímre.
Az éves előfizetési díj (4 számra):
– személyes átvétellel a Kiadóban: 2400 Ft (4*600 Ft)
– postázással: 4120 Ft (2400 Ft + postaköltség: 1720 Ft)

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-banemailen,  telefonon a (06 1) 767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.