Nehéz jogi esetek

Jogelmélet és jogászi érvelés

2500 Ft

Elfogyott

ISBN: 963 935 0133 Kategóriák: ,

Megjelenés: 2000

Oldalszám: 400

Leírás

E könyv konkrét példákon világítja meg a jogelméleti tételek gyakorlati következményeit és a joggyakorlatban felvetődő kérdések bölcseleti összefüggéseit.
Az elméleti problémákat úgy mutatja be, ahogyan a gyakorlatban felvetődnek, s olyan gyakorlati nehézségekre irányítja a figyelmet, amelyek megoldásához elméleti ismeretek szükségesek.
A szerző azokat az eseteket tekinti „nehéz jogi eseteknek”, amelyek megítélésekor a jogban járatos, tájékozott szakemberek véleménye jó okok alapján különbözik, s e véleménykülönbség a döntésre is kihat.
Néhány híres történeti per és a jogfejlődés során felvetődő különleges esetek ismertetése mellett a magyar Alkotmánybíróság határozatai, a Legfelsőbb Bíróság ítéletei és az állampolgári jogok országgyűlési biztosainak ajánlásai köréből olyan ügyek szerepelnek a válogatásban, amelyek példáin bemutathatók jogrendszerünk alkotmányosságának problémái, a jogalkalmazás nehézségei és a jogvédelem sajátos lehetőségei.
A kötetből az olvasó képet kap más országok felsőbb bíróságainak és két nemzetközi bíróság újabb gyakorlatáról is.

Sajtóvisszhang:

Magyar Tudomány, 2000/8.szám

A könyv az október 14-ig tartó tankönyvakció keretében most 40%-os kedvezménnyel kapható a kiadóban!