Otthonosság és idegenség

Identitáspolitika és nemzetfelfogás Magyarországon a rendszerváltás óta

2600 Ft

Elfogyott

ISBN: 978 963 9697 74 4 Kategóriák: , ,
Szerző:

Megjelenés: 210

Oldalszám: 164

Leírás

A kötet e-book formátumban is kapható itt.

 

Ma a magyarságon belül sokféle egyéni és közösségi azonosságtudat ragadható meg, ezek ráadásul maguk is egy-egy adott helyzettől függően válnak fontossá vagy lesznek lényegtelenné. A kötet a nacionalizmus, identitás- és emlékezetpolitika problémahalmazának rövid, összefoglaló bemutatására törekszik, lehetőleg olyan szempontokat is érvényesítve, amelyek eddig hiányoztak a kérdés irodalmából. Éppen ezért nem csak a szűkebb értelemben vett „nemzetpolitikát” kívánja meg bemutatni. Választ keres arra is, miként függ össze a nemzet és a nemzeti identitás az átmenet társadalmi változásaival, az új rendszer legitimitásával, a gazdasági világrendbe történő betagozódással, az európai integráció folyamataival, arra törekedve, hogy mindezt az egész problémakör közép-kelet-európai értelmezésébe ágyazza.

 

SAJTÓVISSZHANG

“Nemzet, identitás, emlékezet” – Interjú Egry Gábor történésszel (Népszava, Szép Szó, 2011. július 16.)