Oxford – Világtörténet a XX. században

2950 Ft

Elfogyott

ISBN: 963 935 0079 Kategória:

Megjelenés: 2022

Oldalszám:

Leírás

A kötet a modern történetírás szintézise az elmúlt “rövid évszázadról”, fejezetei külön-külön is érthető áttekintést adnak egyes világrészek, régiók történetéről, a teljes kötet pedig átfogó képet nyújt az egész világról.

A kézikönyv első része az eseménytörténeti leírás és összefoglalás előtt a század első éveiben bekövetkező világméretű változások mögött meghúzódó okokkal és tünetekkel foglalkozik. A demográfiai helyzet megváltozása, a városiasodás, a tudományos ismeretek bővülése, a művészeti és kulturális változások, a világgazdaság fejlődése – mind e folyamat elemei.
A második rész a második világháború előtti és alatti évek eseményeit vizsgálja, azon időszak történetét, amikor – legalábbis a Nyugaton élőknek – még úgy tűnt, hogy a világ sorsa Európa kezében van.

A harmadik rész az 1945 és 1990 közötti évekkel foglalkozik, amikor a világpolitika keretét, ha nem is határozta meg teljesen, mégis döntően befolyásolta a hidegháború szuperhatalmainak szembenállása.
A negyedik rész a történelem eurocentrikus szemléletét próbálja kiigazítani azzal, hogy az ázsiai, közel-keleti, afrikai és latin-amerikai társadalmi változásokat és történéseket elemzi.
Mivel mind a harmadik, mind a negyedik rész az 1990-es évek elejének történetével végződik, az ötödik rész a 20. század utolsó évtizedét tekinti át, s egyben értékeli a század örökségét. A 20. század remény és félelem paradox keveredésének jegyében indult és ugyanígy is végződött.
Ma, amikor egy újabb évszázad küszöbén állunk, a helyzet hasonlóan paradox – egy lényeges kivételtől eltekintve. A száz évvel ezelőtti remények és félelmek alapjában véve a Nyugat iparosodott társadalmaira korlátozódtak. Ma viszont globálisak.

A kötet magyar nyelvű szakirodalmi tájékoztatóval, kronológiai áttekintéssel segíti a jobb tájékozódást, és egyaránt ajánlható az oktatás és a szélesebb olvasóközönség számára.

 

Sajtóvisszhang:

Róbert Péter: A világ 20. századi története. Mentor, Támpont melléklet, 2003. január 

                                       

Érdekelhetnek még…