Akció!

Paradigmák fogságában

Elitek és ideológiák a magyar pénzügyi kapitalizmusban

1920 Ft

5 készleten

Megjelenés: 2019

Oldalszám: 315

Leírás

E-book formátumban itt.

 

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont és a Napvilág Kiadó közös kiadása.

 

A kötet egy átfogó politikai gazdaságtani elemzést nyújt a rendszerváltás utáni magyar pénzügyi kapitalizmusról. Legfontosabb gondolata szerint a magyar társadalmi-gazdasági átalakulás paradigmák fogságában zajlott le: két egymással szemben álló elitcsoport, ideológiai tábor és politikai irányzat vetélkedése határozta meg a legfontosabb döntéseket. A pénzügyi szabályozás és a bankrendszer tulajdonosi szerkezetének főbb irányait a rendszerváltás utáni első húsz évben alapvetően a modernizációs konszenzusként leírható paradigma határozta meg.

Ennek támogatói között megtalálhatók voltak piaci fundamentalisták (akiket gyakran neoliberálisnak is hívtak), és olyan mérsékelt, a szociális piacgazdaságban hívő modernizátorok, mint Horn Gyula egykori miniszterelnök. Ezen időszakban e két elitcsoport és ideológia koalíciója adott irányt a bankprivatizációnak vagy a pénzügyi szektor adóztatásának. A modernizációs konszenzus politikai támogatásának csökkenésével, valamint a 2000-es évek végi nemzetközi pénzügyi válsággal ugyanakkor egy új domináns paradigma emelkedett fel: a pénzügyi nacionalizmus. A könyv bemutatja, hogyan alakult ki a magyar pénzügyi kapitalizmus e két paradigma vetélkedéseként, elsősorban elit- és értelmiségi csoportoknak kedvezve – miközben a magyar állampolgárok érdekei háttérbe szorultak.

 

A szerzőről

Sebők Miklós (1979) közgazdász, politikatudós. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa, az MTA TK Politikatudományi Intézetének igazgatója. Kutatási területei a politikai gazdaságtan, a közpolitikai döntéshozás és a kutatásmódszertan. Monográfiája jelent meg a pénzügyi válságra adott közpolitikai válaszok kapcsán (Hatalom szabályok nélkül, Új Mandátum, 2014) valamint Boda Zsolttal közösen A magyar közpolitikai napirenddel kapcsolatos tanulmánygyűjtemény szerkesztője (MTA TK, 2018).

 

A sorozatról

Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelye (PTI TEM) jelenlegi formájában 2015-ben jött létre 11 ösztöndíjas kutató bevonásával, akik azóta rendszeresen vitatják meg egymás és külsős szerzők kutatásait és írásait. 2017 folyamán a Politikatörténeti Alapítvány ismét ösztöndíjpályázatot írt ki, hogy lehetővé tegye új műhelytagok csatlakozását a közös munkához. A Társadalomelméleti Műhely célja, hogy hozzájáruljon a hazai társadalomelméleti, társadalomkritikai gondolkodáshoz, valamint a baloldali tudományos, közéleti diskurzushoz. A műhelyben nagyon sokféle témakör talált otthonra: ideológiák, a poszt-marxizmus, politikai gazdaságtan, demokráciaelmélet, populizmus, ökopolitika, a művészet és az emancipáció kapcsolata, társadalmi igazságosság és szolidaritás, nacionalizmus és így tovább. A tagokat az a társadalomelméleti keretrendszer köti össze, amely folytatni kívánja a valóság megértésének baloldali kritikai hagyományait.

A Földes György által szerkesztett sorozat további köteteit itt találja.

 

SAJTÓVISSZHANG

Sebők Miklós: Orbánék a válságkezeléskor ingyenebédet adtak a nagyvállalkozóknak (Pető Péter, 24.hu, 2020. július 13.)

Szüksége volt a kormánynak a veszélyhelyzetre? (Index, Hol a pénz? podcast 29. epizód, 2020. június 29.)

Modernizátorok és a nacionalisták: az elit belharca Magyarországon (Pogátsa Zoltán, Új Egyenlőség, 2020. március 1.)

Paradigmák fogságában (Bogár László, Magyar Hírlap, 2020. január 14.)

Két kapitalizmus Magyarországon? (Szalai Erzsébet, Mérce, 2019. december 7.)

Orbán Viktor 2002-ben megsúgta Medgyessy Péternek, hogy mire készül az országgal, ha újra hatalomra jut (168 óra, 2019. október 10.)

Medgyessy: Orbán elmondta, milyen hibát követett el (Csurgó Dénes, Index, 2019. október 10.)

 

KÖNYVBEMUTATÓ

 

2019. október 10.

MTA Humán Tudományok Kutatóháza

A kötetet bemutatta:
MEDGYESSY PÉTER (a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, 2002-2004)
POGÁTSA ZOLTÁN, a Nyugat-magyarországi Egyetem docense