Pomembno obdobje in navadni ljudje

Življenje na ruševinah Avstro-Ogrske monarhije (Open Access)

Megjelenés: 2023

Oldalszám: 154

Leírás

Download / prenesi

 

 

The point of this volume to provide a new mosaic of a generally less-known path, one that stresses process and possibilities rather than determined outcomes. We therefore invite you to take the book in your hands and use it as a starting point to rethink the history of those lands that were formerly part of the Habsburg Empire.

What was new? What was inherited? Which foundations were demolished, and which were simply refurbished for new use?

The histories of Central, Eastern, and Southeastern Europe in the twentieth century are, in part, the histories of what people did with the parts of the Habsburg Empire after it had ceased to function. More generally, transitions in political and social life are fundamental to the human experience in this shared European experience, and it is only right to acknowledge the human element in that story.

 

From 2018 to 2023, a nine-person team conducted research in the frame of the European Research Council Consolidator Grant project entitled “Negotiating post-imperial transitions: from remobilization to nation-state consolidation. A comparative study of local and regional transitions in post-Habsburg East and Central Europe” (grant agreement no. 772264)—or NEPOSTRANS for short.

 

 

Kazalo

  1. Uvod
  2. Naši prijatelji – Švicarji, Belgijci, Francozi, Romuni, Čehi, Jugoslovani. Lokalne in transnacionalne gospodarske mreže ter usoda avstro-ogrske poslovne elite – Gospodarska tranzicija
  3. »Nevarni nemiri« v »vročem poletju« 1917 – Naraščajoče delavsko gibanje ter spopad med mestom in podeželjem med prvo svetovno vojno in po njej – Spopad v mestih
  4. Proti »zakonu narave«: Poletni čas in lokalni izvor regionalizma na avstrijskem Tirolskem – Regionalizem
  5. Monarhija ali republika, nacionalna država ali mikrodržava? Vizije državnosti v srednji in jugovzhodni Evropi v prvih trenutkih postimperialne tranzicije, 1918-20″ –Oblika države
  6. Podporniki odhoda in ostajniki: Samooblikovanje madžarskega javnega uslužbenkca, ki je zapustil Veliko Romunijo – Migracije in državljanstvo
  7. »Hiša, v kateri smo živeli, je bila požgana.« Staro in novo, habsburška preteklost kot negativna ali pozitivna referenčna točka – diskurzi
  8. Podobe nacionalizacije? Razmišljanja o šolstvu v lokalnem postimperialnem okolju – Šole in kulturna politika 
  9. Zasebne podlage vse večjega poseganja države v gospodarstvo. Češka tekstilna podjetja in preoblikovanje trga lanu, 1915-1925 – Poseganje v gospodarstvo. 
  10. Povzetek: (Post)imperialni kontekst brez imperija?

 

Avtorji:

Gábor Egry 

Erzsébet Haid-Lener 

Ignácz Károly 

Cody Inglis James 

Anikó-Borbála Izsák 

Ivan Jeličić 

Jernej Kosi 

Plyer Ségolène 

Christopher Wendt 

 

Ta publikacija temelji na raziskovalnem projektu (http://1918local.eu/).

Érdekelhetnek még…