Rendszerváltás Magyarországon 1987–1990 (e-könyv)

3000 Ft

ISBN: 978-963-338-272-1 Kategóriák: , , ,
Szerző:

Megjelenés: 2023

Oldalszám:

Leírás

Magyarország legújabb kori történetének egyik legérdekesebb, eseményekben és fordulatokban különlegesen gazdag három esztendejéről, a rendszerváltás korszakáról szól ez a monográfia. Az első átfogó, tényfeltáró és oknyomozó munka, amely az elsődleges forrásokra, eddig még nem kutatott levéltári dokumentumokra is építve dolgozza fel az 1987 közepétől 1990 tavaszáig terjedő időszak történéseit. Választ ad a rendszerváltás „titkaira” kíváncsi olvasónak, de nem a leleplezés vagy a megbélyegzés, hanem a tárgyszerű megismerés és a megértés szándékával.

A Magyarországon és a szovjet tábor többi országában lezajlott történelmi fordulat annak a nagy átalakulásnak, „világrendszerváltásnak” a részeként ment végbe, amelynek során egy új globális gazdasági és hatalmi világrend formálódott és formálódik. A nagyhatalmi erőtér és a világgazdasági folyamatok nélkül nem érthetők meg a magyarországi fejlemények, ennek megfelelően a könyv a nemzetközi összefüggésekre is különös figyelmet fordít. A többpártrendszerű demokratikus jogállamba való átmenet békés, tárgyalásos módon ment végbe, de ez korántsem jelenti, hogy éles politikai harcok, konfliktusok nélkül zajlott volna le.

A könyv szól a hatalom berkein belül kibontakozott vitákról, hatalmi harcokról, az ellenzék egymással is rivalizáló szervezeteinek létrejöttéről, együttműködésükről és ellentéteik formálódásáról. Plasztikus képet ad a történések főszereplőiről, a felbomló Kádár-rendszer és a megszülető új demokrácia politikusairól és pártjairól. Epilógusában kitekint a rendszerváltó erők további sorsára is. A kötetet részletes bibliográfia és névmutató gazdagítja. A monográfia a rendszerváltás kézikönyveként is használható, nem hiányozhat annak a könyvespolcáról, akit mélyebben érdekelnek közelmúltunk történései.

“Ripp Zoltán munkája egy teljesség igényével fellépő monográfia a magyarországi rendszerváltás politikatörténeti feldolgozására, bőséges szakirodalmi és forrásutalásokkal, s mint ilyen, kikerülhetetlen a témával foglalkozó kutató számára.” (Múlt-kor)

SAJTÓVISSZHANG

Romsics Ignác: Rendszerváltás Magyarországon. Múltunk, 2006/2. szám 302-308. o.

Révész Béla: Volt egyszer egy rendszerváltás. Beszélő, 2006. december, 11. Évfolyam, 12. Szám.

Rainer M. János: Rendszerváltás, nagy felbontású képen. Mozgó Világ, 2006. szeptember

Dombovári Ádám: Rendszerváltás Magyarországon. Múlt-kor történelmi portál, 2007. november 6.

 

 

 

 

A kötet digitális kiadása a Petőfi Kulturális Ügynökség TÁM/00102/2022 számú támogatásával készült.

Érdekelhetnek még…