Sorsfordító idők, hétköznapi emberek

Élet a Monarchia romjain (Open Access)

Megjelenés: 2023

Oldalszám: 162

Leírás

Letöltés / Download

 

A Habsburg Birodalomból az utódállamokba történő, az első világháborút követő átmenetről szóló kötet új képet nyújt az eseménysorról regionális és helyi szemszögből. A kollektív mű célja – amelynek minden fejezete önmagában is megáll afféle „gyors olvasmányként” –, hogy mozaikot alkosson egy olyan, kevésbé ismert történelemről, ahol a folyamatok és a lehetőségek nagyobb hangsúlyt kapnak, mint az eleve elrendelt végkifejletek; ahol a személyes tapasztalatok és egyéni sorsok felől látszódnak a strukturális változások. Ezért arra hívjuk olvasóinkat, hogy könyvünket kiindulópontként használják azon országok történelmének újragondolásához, amelyek az egykori Habsburg Birodalom részei voltak.

Mi volt az újdonság? Mi az, ami átöröklődött? A birodalmi múlt mely elemeit rombolták porig, és melyek voltak azok, amelyeket csak helyrepofoztak az új felhasználók? Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa huszadik századi történelmei részben éppen arról szólnak, hogy mit tudtak kezdeni az emberek az egykori Habsburg Birodalom örökségével. Általánosabban szólva, a politikai és társadalmi átmenetek alapvető jelentőségűek a közös európai történelemben, és ez a kötet az emberi tényezőt kívánja előtérbe helyezni ebben a történetben.

A könyv a Politikatörténeti Intézetben működő NEPOSTRANS ERC-projekt kilenc fős kutatócsoportjának kollektív munkája, amely a Napvilág Kiadó gondozásában jelent meg nemcsak magyarul, hanem angolul és minden mai utódállami nyelven (cseh, horvát, lengyel, német, román, szerb, szlovák, szlovén) is.

 

VISSZHANG

A Habsburgok alkonya után nem volt könnyű az élet az új nemzetállamokban. Szerbhorváth György recenziója az Átlátszón (2024. március 28.)

 

Fordította Konok Péter

 

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Barátaink – a svájciak, a belgák, a franciák, a románok, a csehek, a jugoszlávok. Helyi és transznacionális gazdasági hálózatok, és az osztrák–magyar üzleti elitek sorsa

„Veszélyes lázongások” 1917 „forró nyarán”. A munkásmozgalom erősödése és a város–vidék konfliktus kiéleződése az első világháború alatt és után

A „természet törvényei ellen”. A nyári időszámítás és a regionalizmus helyi gyökerei Tirol osztrák területein

Monarchia vagy köztársaság? Nemzetállam vagy törpeállam? Közép- és délkelet-európai elképzelések az államiságról a posztimperiális átmenet időszakának elején, 1918–1920-ban  

Távozók és maradók. Egy Nagy-Romániát elhagyó magyar közigazgatási tisztviselő én-performanciája

„A házat, amiben laktunk, porig égették”. Az új és a régi, a Habsburg múlt mint negatív vagy pozitív referencia

Egy nemzetiesítő homlokzat? Megjegyzések az oktatásról a posztimperiális helyi viszonyok között

A gazdaságba való állami beavatkozás privát alapjai. A csehországi textilipari vállalatok és a len piacának átalakulása, 1915–1925

Egy (poszt)imperiális kontextus Birodalom nélkül?

 

Szerzők:

Egry, Gábor

Haid-Lener, Elisabeth

Ignácz, Károly

Inglis, Cody James

Izsák, Anikó-Borbála

Jeličić, Ivan

Kosi, Jernej

Plyer, Ségolène

Wendt, Christopher

 

A kiadvány ezen kutatási projekt alapján készült (http://1918local.eu/)

 

Érdekelhetnek még…