Sorsfordító idők, hétköznapi emberek

Élet a Monarchia romjain (Open Access)

Megjelenés: 2023

Oldalszám: 162

Leírás

Letöltés / Download

 

A kötet célja, hogy egyfajta mozaikot adjon olyan kevésbé járt utakról, ahol a folyamatok és a lehetőségek nagyobb hangsúlyt kapnak, mint az eleve elrendelt végkifejletek. Ezért arra hívjuk fel olvasóinkat, hogy könyvünket kiindulópontként használják azon országok történelmének újragondolásához, amelyek az egykori Habsburg Birodalom részei voltak.

Mi volt az újdonság? Mi az, ami átöröklődött? Milyen alapokat romboltak porig, és melyek voltak azok, amelyeket csak helyrepofoztak az új felhasználók?

Közép-, Kelet- és Délkelet Európa huszadik századi történelmei részben éppen arról szólnak, hogy mit tudtak kezdeni az emberek az egykori Habsburg Birodalom maradékaival. Általánosabban, a politikai és társadalmi élet átmenetei alapvetők e közös európai tapasztalat megélése szempontjából, és ebben kikerülhetetlenül tudomásul kell venni az emberi tényezőket is.

 

Fordította Konok Péter

 

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Barátaink – a svájciak, a belgák, a franciák, a románok, a csehek, a jugoszlávok. Helyi és transznacionális gazdasági hálózatok, és az osztrák-magyar üzleti elitek sorsa

„Veszélyes lázongások” 1917 „forró nyarán” – a munkásmozgalom erősödése és a város-vidék konfliktus kiéleződése az első világháború alatt és után

A „természet törvényei ellen”: A nyári időszámítás és a regionalizmus helyi gyökerei Tirol osztrák területein

„Monarchia vagy köztársaság. Nemzetállam vagy törpeállam? Közép- és délkelet-európai elképzelések az államiságról a posztimperiális átmenet időszakának elején, 1918–1919-ben” – Államforma

Távozók és maradók: egy Nagy-Romániát elhagyó magyar közigazgatási tisztviselő én-performanciája

„A házat, amiben laktunk, porig égették”. Az új és a régi, a Habsburg múlt, mint negatív vagy pozitív referencia

Egy nemzetiesítő homlokzat? Megjegyzések az oktatásról a posztimperiális helyi viszonyok között

A gazdaságba való állami beavatkozás privát alapjai. A csehországi textilipari vállaltok és a len piacának átalakulása, 1915–1925

Egy (poszt)imperiális kontextus Birodalom nélkül?

 

Szerzők:

Egry, Gábor

Haid-Lener, Elisabeth

Ignácz, Károly

Inglis, Cody James

Izsák, Anikó-Borbála

Jeličić, Ivan

Kosi, Jernej

Plyer, Ségolène

Wendt, Christopher

 

The point of this volume to provide a new mosaic of a generally less-known path, one that stresses process and possibilities rather than determined outcomes. We therefore invite you to take the book in your hands and use it as a starting point to rethink the history of those lands that were formerly part of the Habsburg Empire.

What was new? What was inherited? Which foundations were demolished, and which were simply refurbished for new use?

The histories of Central, Eastern, and Southeastern Europe in the twentieth century are, in part, the histories of what people did with the parts of the Habsburg Empire after it had ceased to function. More generally, transitions in political and social life are fundamental to the human experience in this shared European experience, and it is only right to acknowledge the human element in that story.

/From 2018 to 2023, a nine-person team conducted research in the frame of the European Research Council Consolidator Grant project entitled “Negotiating post-imperial transitions: from remobilization to nation-state consolidation. A comparative study of local and regional transitions in post-Habsburg East and Central Europe” (grant agreement no. 772264)—or NEPOSTRANS for short./

 

A kiadvány ezen kutatási projekt alapján készült (http://1918local.eu/)

 

Érdekelhetnek még…