Szabad demokraták

Történeti vázlat a Szabad Demokraták Szövetségének politikájáról, 1988–1994

780 Ft

Elfogyott

Megjelenés: 1995

Oldalszám: 206

Leírás

A közelmúlt történetének feltárását nem könnyítik meg az éles politikai harcok, a pártoknak a közelmúlt megítéléséhez fűződő érdekei. Ripp Zoltán, a Politikatörténeti Intézet munkatársa arra tett kísérletet, hogy az elmúlt évek egyik legkényesebb, sok vitát kiváltó kérdését, a Szabad Demokraták Szövetsége politikájának alakulását mint valóságos történeti folyamatot mutassa be a párt megalakulásától a szocialista-liberális koalíció létrehozásáig. A szerző az SZDSZ stratégiájának alakulására összpontosítva idézi fel az elmúlt évek fordulatos történetét, politikai vitáit és küzdelmeit – megőrizve a historikus tárgyszerű kívülállást.

 

SAJTÓVISSZHANG

Csizmadia Ervin ismertetése. Múltunk, 1996/2. szám, 213-217.o.