Akció!

Szomszédok közt

Szappanoperák az ezredforduló Magyarországán

1590 Ft

2 készleten

ISBN: 978-963-86759-9-6 Kategóriák: ,

Megjelenés: 2006

Oldalszám: 212

Leírás

Antalóczy Tímea annak a fiatal társadalomkutató nemzedéknek a tagja, amely már kiválóan bánik az empirikus-kvantitatív elemzési módszerekkel, de ő – Weber, Durkheim, Simmel, Gadamer, Ricoeur írásain nevelkedve – képes a társadalmi összefüggések, szemiotikai problémák, szövegösszefüggések elmélyült elemzésére is. Az elemzett műfaj a társadalom széles köreit érinti, milliók tudatát, magatartását, életstílusát, életformáját alakítja.

HANKISS ELEMÉR

Ajánljuk mindazoknak, akik szeretik a szappanoperát, hogy igazolást kapjanak: szeretetüket nem pazarolják teljesen méltatlanra. Ajánljuk mindazoknak, akik nem szeretik a szappanoperát, hogy érveket kapjanak korunk manipulált társadalmának kritikájához. Ajánljuk mindazoknak, akiket foglalkoztat az a kérdés, hogy mi a viszony a valóságábrázolás, az álomvilág teremtés és a „nevelő” célzat között (amely minden művészi alkotás esetében a legfontosabb kérdések egyike).

KAPITÁNY ÁGNES–KAPITÁNY GÁBOR

A szappanoperák, melyeket évtizedek óta milliók néznek, sze retnek vagy bírálnak, olyan jelenségek, amellyel a tudománynak, a szociológiának, a kultúratudománynak, az esztétikának és a lélektannak is foglalkoznia kell. E kötet ezt az úttörő feladatot vállalja.

VITÁNYI IVÁN

Az egyik oldalon a tévésorozatok népes – elsősorban női – öntudatlan, lelkes tábora, a másik oldalon a kutatók – viszonylag szűkös – szenvtelenül okos szelete. Én belga: nem sorozatnéző, nem kutató férfi hova álljak? Antalóczy Tímea könyve szól nézőnek, szakembernek egyaránt. Hogy a két halmaz mennyire fedi le egymást, érdektelen.

FIALA JÁNOS

 

FÜLSZÖVEG:

,,Magyarországon a rendszerváltást megelőzően, illetve azzal párhuzamosan a szappanoperák óriási közönségsikere jelezte, hogy ez a műfaj igen jelentős társadalmi funkciót tölt be: a nyugati életforma, a gazdagság világa, a piaci és fogyasztói társadalom életmodelljei jelentős részben éppen e műfaj közvetítésével jutottak el a magyar közönség széles tömegeihez. A szappanoperák számának növekedésével együtt egyre több publicisztikus vélekedés született a műfajról, tudományos igényű és színvonalú elemzés azonban annál kevesebb. Amikor Antalóczy Tímea kutató munkája elkezdődött, vizsgálatának tárgya még a tudomány által lenézett műfajok köré be tartozott; ő azon kutatók egyike, aki először tekintette a tömegkultúra ezen nagyon fontos pillérét a szociológiai kutatás rangjára érdemes területnek, s vette tudományos vizsgálat alá. E könyve eddigi kutatómunkájának egyfajta összefoglalása: a műfaj sokoldalú körüljárása, a fogadtatás sajátosságait sorra vevő, körültekintően egzakt, saját módszereken alapuló elemzés, ugyanakkor annyira olvasmányos és közérthető, amennyire az egy ilyen populáris műfaj elemzőitől kötelezően elvárható, hiszen az ilyen elemzés célja többek között az, hogy a szappanoperák fogyasztóinak óriási tábora tisztában legyen a műfaj nyelvével, belső törvényeivel: hogy ne váljék annak áldozatává.”

KAPITÁNY ÁGNES–KAPITÁNY GÁBOR

 

A SOROZATRÓL:

Az Antenna Könyvek a hagyományos média – elsősorban a televízió – világába vezetik el az olvasót. Feltárják a televízió kialakulásának és átváltozásainak történetét, múltjának jellemző epizódjait és sajátos műfajait, a média és a közönség interakcióit. Az Antenna Könyvek című sorozat a Médiakutató Alapítvány gondozásában, a régi Antenna Hungária támogatásával született, és jeles magyar szerzők munkáiba kínál betekintést.