Társadalmi metszetek

Érdekek és hatalmi viszonyok, individualizáció és egyenlőtlenség a mai Magyarországon

3400 Ft

Elfogyott

ISBN: 963 9350 89 3 Kategóriák: ,
Szerkesztő:

Megjelenés: 2006

Oldalszám: 534

Leírás

A kötet e-book formátumban is kapható itt.

 

A rendszerváltás gyökeresen átalakította a magyar társadalom szerkezetét, új társadalmi szereplők jelentek meg a színen, és a régiek új, számukra addig ismeretlen helyzetben találták magukat. A kötet tizenhét tanulmánya egyformán foglalkozik a társadalom átrétegződésével, a településszerkezet átalakulásával, a szegregáció és a migráció kérdéseivel, a leszakadó, szegény rétegek újratermelődésével, az ifjúság helyzetével és az oktatás, az iskolarendszer átalakulása felvetette problémákkal, az új elitek kialakulásával, a fogyasztási csoportok vizsgálatával, a családdal és a családon belüli munkamegosztás változásaival, az újonnan megjelent kereskedelmi média szerepével a tudatformálásban, a politikai értékválasztásokkal és a politika társadalomformáló hatásával, az érdekérvényesítés lehetőségeivel, valamint a szociológia tudomány jelen állapotának felmérésével, elért eredményeivel és az előtte álló új feladatokkal, amelyek meghatározzák a kutatás jövőbeli irányait is.

A szerzők névsora illusztris: a neves, már jól ismert kutatók mellett a szociológusok fiatal nemzedékének tagjai is megszólalnak.

A tanulmányokat olvasva az érdeklődő több, rendszerezettebb és kézzelfoghatóbb információt szerezhet a mai magyar társadalom állapotáról, mint amire a mindennapi tapasztalatok lehetőséget nyújtanak.

 

SAJTÓVISSZHANG

Magyar Tudomány, 2007/8.szám