Természetjog és politika a XVIII. századi Magyarországon

900 Ft

5 készleten

ISBN: 9639082627 Kategóriák: ,

Megjelenés:

Oldalszám:

Leírás

Ez a tanulmány – amely részben az idáig elveszettnek hitt szövegekre is támaszkodik – a modern Magyarország szellemi megszületéséhez kíván néhány fontos adalékot nyújtani. Az olvasó elé tárja annak a gondolati-politikai útnak fő vonulatait, amelyen egy maroknyi magyar értelmiségi – Batthány Alajos, Koppi Károly, Berzeviczy Gergely, Nagyváthy János, Abaffy Ferenc, Belnay György, Bessenyei György, Hajnóczy József, Őz Pál, Martinovics Ignác, a röpiratok névtelen szerzői és mások – a XVIII. század utolsó negyedében elindultak , hogy – Kazinczy szavával – ˝kicsikarják a superstitio (vagyis a feudális babona) kezéből a véres tőrt és irtóztató képéről lekaparják az álorczát˝. Vagyis, hogy egyszer s mindenkorra megszüntessék az elnyomást, kirekesztettséget, szegénységet e hazából, és létrehozzák a közjón alapuló szabad polgári társadalmat.