Világrendszernézőben

Globális „szabadverseny" – a világkapitalizmus jelenlegi stádiuma

2500 Ft

Elfogyott

ISBN: 9639350583 0501 Kategóriák: ,

Megjelenés: 2005

Oldalszám: 286

Leírás

Könyvem megírását az a szándék vezette, hogy reprezentatív összképet adjak a világkapitalizmus jelenlegi stádiumáról. Felfogásom szerint ennek állapota a működési törvényszerűségeiben, intézményes szerkezetében egységesedő világgazdaság és a társadalmi, kulturális, vallási és földrajzi összetevőiben, továbbá objektív fejlettségi mozgásának eredményeként aligha megszüntethetően heterogén világrendszer kölcsönhatásos mozgásának eredményeként írható le és értelmezhető.

A világrendszer-kutatás, amelynek hazai hagyományi is vannak, a mai társadalomtudományokban éppen azért jelentős szerepet játszó irányzat, mert vezérlő elvei és megismerési módszerei következtében nem érhették és nem is érték váratlanul sem a globalizáció kihívásai, sem pedig a nemzetállami képződmények felett létrejövő regionális integrációk: az Észak-atlanti Szabadkereskedelmi Szerződés (NAFTA), a szupranacionális és nemzetállami elemeket ötvöző Európai Unió és a Kelet-Ázsia sinocentrikus hűbérajándék-kereskedelmi rendszerének történeti hagyományaira támaszkodó mai délkelet-ázsiai térség. Az Amerikai Egyesült Államok világrendszerbeli hegemóniáját éppen „a kapitalizmus a kapitalizmus ellen” helyzete kezdhet ki, amely viszonyrendszerben éppúgy értelmezhetők a globális problémák, mint a jelen lehetőségei közepette racionálisan megokolható jővőperspektívák.