Výnimočné míľniky, obyčajní ľudia

Život v ruinách Rakúsko-Uhorska (Open Access)

Megjelenés: 2023

Oldalszám: 164

Leírás

Download / stiahnuť

 

This volume on the transition from the Habsburg Empire to its successor states offers a new picture of these events from a local perspective, one that highlights a generally less-known historical path foregrounding non-political processes and the possibilities in history rather than determined outcomes. We therefore invite you to take this book, which takes the form of mosaic, as a starting point to rethink the history of those lands that were formerly part of the Habsburg Empire.

What was new? What was inherited? Which elements of the Habsburg imperial legacy were demolished, and which were simply refurbished for new use?

The histories of Central, Eastern, and Southeastern Europe in the twentieth century are, in part, the histories of what people did with the legacies of the Habsburg Empire after it had ceased to function. More generally, political and social transitions are a fundamental part of the human experience in a shared European history, and this volume wants to bring forward this human element in that story.

From 2018 to 2023, a nine-person team conducted research in the framework of a European Research Council Consolidator Grant project entitled “Negotiating post-imperial transitions: from remobilization to nation-state consolidation. A comparative study of local and regional transitions in post-Habsburg East and Central Europe” (grant agreement no. 772264)—or NEPOSTRANS for short.

 

Obsah

Úvod

Naši priatelia – Švajčiari, Belgičania, Francúzi, Rumuni, Česi, Juhoslovania. Vplyv lokálnych a nadnárodných hospodárskych sietí na osud obchodnej elity Rakúska-Uhorska počas transformácie hospodárstva.

„Veľké nepokoje“ v „horúcom lete“ 1917 – vzrastajúce robotnícke hnutie a konflikt medzi mestom a vidiekom počas prvej svetovej vojny a po nej – Mestský konflikt

Proti „Zákonu prírody“: Letný čas a miestne korene regionalizmu v rakúskom Tirolsku – Regionalizmus

„Monarchia alebo republika, národný štát alebo mikroštát? Vízie formy štátu v strednej a juhovýchodnej Európe v počiatkoch postimpériálnej transformácie, 1918–1920“ – Forma štátu

Odišli – zostali: Proces sebautvárania maďarského administratívneho úradníka pri odchode z Veľkého Rumunska – analýza migrácie a občianstva.

„Dom, v ktorom sme bývali, bol vypálený.“ Staré a nové, minulosť Habsburgska ako negatívny alebo pozitívny bod referencie – Rozhovory

Národné zdanie? Úvahy o vzdelávaní v lokálnom postimpériálnom kontexte – Školy a kultúrna politika 

Vnútorné základy rastúceho zásahu štátu do ekonomiky. České textilné podniky a transformácia trhu s ľanom, 1915–1925 – Hospodárska intervencia 

Záver: (Post)imperiálny kontext bez impéria?

 

Autori:

Egry, Gábor

Haid-Lener, Elisabeth

Ignácz, Károly

Inglis, Cody James

Izsák, Anikó-Borbála

Jeličić, Ivan

Kosi, Jernej

Plyer, Ségolène

Wendt, Christopher

 

Preložila Maria Kosturaková

 

This publication is based on this research project: http://1918local.eu/

Érdekelhetnek még…