Zártkert-Magyarország (e-könyv)

Átmeneti terek a nagyvárosok peremén

3000 Ft

Megjelenés: 2023

Oldalszám:

Leírás

Könyvbemutató Pécsett október 12-én, részletek itt

A könyv a hazai térbeli-társadalmi folyamatok egyik legújabb jelenségével, a külterületi zártkertek benépesülésével foglalkozik egy Budapest közelében található zártkertben végzett etnográfiai kutatás eredményein keresztül. Miért váltak népszerű lakásmobilitási célponttá egykori mezőgazdasági és szabadidős célra hasznosított zártkertek? Milyen társadalmi konfliktusokat eredményez a területek funkcióváltása? Hogyan alkalmazkodnak a kiköltöző háztartások a területek átmenetiségéből fakadó kihívásokhoz?

A könyv a magyarországi zártkertek benépesülését globális térbeli-társadalmi és lakhatási folyamatok részeként tárgyalja, továbbá a hazai lakhatási folyamatok tükrében is értelmezi, és azt is bemutatja, hogy az átmeneti terek visszatérően fontos szerepet láttak el a hazai térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek és urbanizációs folyamatok kezelésében.

„Fiatalember, írja le, hogy ez itt olyan szép, mint a Hűvösvölgy. És hogy hatalmas az összetartás, az emberek figyelnek egymásra, nem úgy, mint Budapesten. Mert nagyon sokan jönnek ám ide ki lakni Budapestről, mert Pest már nem olyan, mint régen… Olyan, mint egy börtön. Itt pedig szabadság van.”

A könyv papírkiadása itt

A könyvbemutató felvétele itt

A kötetet bemutatták:
Csepregi Dorka (Helyzet Műhely, Periféria Központ)
Jelinek Csaba (Helyzet Műhely, Periféria Központ)
Németh Krisztina (KRTK Regionális Kutatások Intézete)
Moderált:
Gerőcs Tamás (Helyzet Műhely, KRTK Világgazdasági Intézet).

(2023. június 6., kedd, 18.00, Gólya.)

Helyzet Műhely Könyvek második kötete.

 

A HELYZET MŰHELYRŐL ÉS A SOROZATRÓL:

A Helyzet Műhelyt 2011-ben alapították fiatal társadalomkutatók, hogy az aktuális magyar helyzetet baloldali kritikai szempontok bevonásával elemezzék, az egyetemek és kutatóintézetek individualista versenyszemléletével szemben egymást segítve, közösségben dolgozva. A Helyzet Műhely tagjai szakítottak azokkal az uralkodó nézetekkel, amelyek a kelet-európai társadalmakat a nyugati modell tökéletlen mintakövetőinek látják, vagy Magyarországot rendhagyó esetnek, kivételes nemzeti (külön)útnak tekintik. Ehelyett olyan globális történeti elemzési keretet kezdtek kidolgozni, amely a magyar rendszerváltást és a 2010 utáni rezsimet a kapitalista viszonyok részének tekinti. A Helyzet Műhely tagjainak közös elemzései eddig a Fordulat folyóirat 21. és 26. lapszámaiban jelentek meg 1989, illetve 2008–2018: Válság és hegemónia Magyarországon címmel. A Helyzet Műhely Könyvek a Helyzet Műhely körüli szakmai munka eredményeit publikáló sorozat – ennek egyik kötetét tartja kezében az olvasó. Ajánljuk e könyvet és a sorozat minden darabját mindenkinek, aki arról gondolkodik, mi a helyzet ma a világban és Magyarországon.

 

VISSZHANG

Ha a devizahitel, a bank, a végrehajtó elvitte a házat, ha a városban túl drágák az ingatlanárak és a lakbérek is az egekbe szöktek, akkor egy telken, szőlőben, gyümölcsösben, zártkertben saját kezűleg felépített ház is lehet megoldás. Vigvári András egy ilyen zártkertes övezetben végzett társadalomtudományi terepmunkát, erről írt “Zártkert-Magyarország” című könyvében. Pap Szilárd és Éber Márk a tapasztalatairól kérdezte a szociológus-antropológust.
— Hogyan élnek és miként gondolkodnak a zártkertekben lakók?
— Vajon a lakhatási válság áldozatainak tekintik magukat?
— Vagy ellenkezőleg, öntudatos és öntevékeny telepesekként önmaguk gondoskodnak mindenről?
— Egyénileg vagy közösségileg keresik a megoldásokat problémáikra?
— Vajon a kertek lakói tiltakozni járnak a lakhatási válság megoldását és az elégtelen közszolgáltatások pótlását követelve vagy inkább hétvégén is utat javítanak, házat építenek, kertjeiket szépítik?
— Mi a teendő akkor, ha emberek sokasága inkább mond le a közszolgáltatásokról, a fogyasztásról, belterületi lakásról és a kényelemről, hogy cserébe biztos lakása lehessen, olyan, amit nem vihet el sem a bank, sem a végrehajtó?

 

Albérletben Budapesten soha nem lesz lakásunk, ezért kiköltözünk a zártkertekbe – Weiler Vilmos interjúja Vigvári Andrással a Telex.hu-n (2023. szeptember 20.)

Perifériára szorultak, de névtelenül mindent elmesélnek magukról a zártkertek lakói – Hamvay Péter interjúja a szerzővel a HVG 360-on (2023. augusztus 22.)

Átmeneti terek – Hamvay Péter interjúja a szerzővel a HVG-ben (2023. augusztus 10., 48. o.)

Pest olyan, mint egy börtön, itt viszont szabadság van – Szabó Attila recenziója a szerző Szociológiai Szemlében a témában megjelent írásáról a Qubiten (2023. június 21.)

A családi ház középosztálybeli álma sokszor már csak zártkerti övezetekben tud megvalósulni – Forgács Iván interjúja Vigvári Andrással (Népszava, 2023. június 18.)

Egyre többen menekülnek a „telekre” a magas lakhatási költségek miatt – Nagy Iván László Vigvári Andrással beszélget a zCast podcastjében (2023. június 14.)

 

A SZERZŐRŐL

Vigvári András szociológus és etnográfus, 2022-ben szerzett doktori fokozatot az ELTE Szociológia Doktori Iskolában. Kutatási témái közé tartozik a térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek, a lakhatás, a társadalmi újratermelés és a háztartási megküzdési stratégiák etnográfiai vizsgálata. 2018 és 2022 között a MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének fiatal kutatója, 2023-tól az KRTK Regionális Kutatások Intézetének tudományos munkatársa. Tanulmányai mellett tagja volt az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiumnak, illetve 2014 óta tagja a Helyzet Műhely kutatócsoportnak.

A  témában magyarul megjelent írásai:

A kaláka tényleg örök? Önerős lakásépítés és a háztartási erőforrások szerepe a zártkerti lakhatás megteremtésében. (2023) Szociológiai Szemle (33) 1. 94–116.

A külterületi zártkertek benépesülése a lakhatási válság árnyékában: Egy Budapest környéki eset tanulságai. (2022) Szociológiai Szemle (32) 1. 145–168.

Az informalitás fogalomtörténete a magyarországi társadalomtudományokban. (2020) In: Szabari Veronika (szerk.): Diszkontinuitások: A magyar szociológia 1960 és 2010 között. Budapest, Napvilág Kiadó–ELTE Eötvös Kiadó 240–262.

Lakhatási helyzet a válság után. Financializációs folyamatok, kettészakadó lakáspolitikák és a háztartások túlélési stratégiái. Gagyi Ágnessel, Jelinek Csabával, Pósfai Zsuzsannával. (2019) Fordulat (26) 199–224.

Túlélés, ellenállás, adaptáció: informális gyakorlatok Magyarországon és Lengyelországban.  Danyi Gáborral. (2019) Replika (110) 11–31.

 

 

 

 

 

A kötet digitális kiadása a Petőfi Kulturális Ügynökség TÁM/00102/2022 számú támogatásával készült.

Érdekelhetnek még…