Akció!

Múltunk 2023/1.

nőtörténet: színésznők, kémnők, panaszlevelek, emigráció | Bánffy Miklós | 1989 | József Attila | globalizáció

1000 Ft

Kategóriák: ,

Megjelenés: 2023

Oldalszám: 256

Leírás

Az államszocialista korszak egészét tekintve inkább Takács Tibor állítása állja meg a helyét, amely szerint „az állambiztonság hálózati neme – az állambiztonság egészéhez hasonlóan – férfi volt”. Ez annál is inkább igaz, mivel az ügynökhálózati hierarchia legkvalifikáltabb csoportjához tartozó titkos munkatársak körében szinte elhanyagolható volt a jelenlétük. A titkos munkatársnők száma 1973-ban 4%-ot tett ki, viszont 1989-ben a 3%-ot sem érte el, ami legalábbis megkérdőjelezi, hogy a nők lassú társadalmi emancipációja nyomán növekedett volna állambiztonsági megbecsültségük. (Somlai Katalin: „Dudás Éva”, „Angelica”, „Medika” és társaik. Titkos munkatársnők a magyar hírszerzés olasz frontján 1945 és 1989 között) 

A kötetek legfontosabb törekvése az, hogy újszerű módon ábrázolják a kelet-európai szocialista országok globalizációjának dinamikáját. Ebben a tekintetben nem állnak egyedül, mivel számos, az ezredforduló után született, a hidegháború időszakával foglalkozó mű több tekintetben új megvilágításba helyezt a kelet-európai államszocialista országok globalizációját. Az itt bemutatott tanulmányok azonban minden eddiginél határozottabban és sokrétűbben érvelnek amellett, hogy a kelet-európai régió 1945 utáni globalizációja nem csupán jóval erőteljesebb volt az eddig széles körben feltételezettnél, hanem annak időbeli alakulása is sajátos mintát követett. (Tomka Béla: Alternatív vagy korlátozott globalizáció? A szocialista rendszerek nemzetközi kapcsolatainak új értelmezéseiről) 

VISSZHANG

Társadalmi nem a történetírásban – podcast Somlai Katalinnal és Fedeles-Czeferner Dórával, a szám szerzőivel. A beszélgetést vezeti Takács Róbert felelős szerkesztő (Klubrádió, Szabad a pálya, 2023. június 28.)

Nőtörténet(ek). Folyóirat + tematikus szám. Ajánló a Múltunk aktuális számáról. HVG – Szellem | plusz (2023. június 22., 53. o.)

TARTALOM (DOI-azonosítókkal és rövid ismertetőkkel)

 

A szám cikkei letölthetők innen…

NŐTÖRTÉNET

TANULMÁNYOK

SZEMLE

 • Agárdi Péter: Új, tudományos narratíva József Attiláról
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.1.8
  (TVERDOTA György: Gondoljátok meg, proletárok I. Az ifjú József Attila. Osiris Kiadó, Budapest, 2021. 887 p.)
 • Tomka Béla: Alternatív vagy korlátozott globalizáció? A szocialista rendszerek nemzetközi kapcsolatainak új értelmezéseiről
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.1.9
  (James MARK–Bogdan C. IACOB–Tobias RUPPRECHT–Ljubica SPASKOVSKA: 1989: A Global History of Eastern Europe. Cambridge University Press, Cambridge, 2019. 380 p.; James MARK–Artemy M. KALINOVSKY–Steffi MAHRUNG (eds.): Alternative Globalizations: Eastern Europe and the Postcolonial World. University of Indiana Press, Bloomington, 2020. 352 p.; James MARK–Paul BETTS (eds.): Socialism Goes Global: The Soviet Union and Eastern Europe in the Age of Decolonization. Oxford University Press, Oxford, 2022. 384 p.)
 • Isaac Bershady: Magyarország a világon: globális történelem a félperifériáról
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.1.10
  (LACZÓ Ferenc–VARGA Bálint (szerk.): Magyarország globális története 1869–2022. Corvina Kiadó, Budapest, 2022. 448 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Agárdi Péter művelődés- és irodalomtörténész, professzor emeritus (PTE BTK)
 • Alabán Péter PhD, történész, közoktatásvezető, az Ózdi Szakképzési Centrum Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola igazgatója
 • Isaac Bershady PhD-jelölt, Rutgers University – New Brunswick, Történet Tanszék
 • Fedeles-Czeferner Dóra PhD, történész, BTK Történettudományi Intézet, Horthy-korszak témacsoport, tudományos segédmunkatárs
 • Grexa Izabella PhD-hallgató, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának osztálytitkára
 • Lőrincz Andrea PhD-hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Modernkori Magyarország Doktori Program
 • Miklós Dániel PhD, történész, levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár
 • Somlai Katalin történész, 1956-os Intézet Alapítvány, BTK Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs
 • Tomka Béla DSc, történész, Szegedi Tudományegyetem, Jelenkortörténeti Tanszék, egyetemi tanár
 • Tóth Imre PhD, habil. egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézet, múzeumigazgató, Soproni Múzeum

A FOLYÓIRATRÓL

A Múltunk politikatörténeti folyóirat fő profilja a modern kori magyar és egyetemes történelem, egyúttal nyitott társadalom-, irodalom- és eszmetörténeti jellegű írások irányában is. A negyedévente megjelenő lap rendszeresen tematikus számokkal jelentkezik, ám emellett külön tanulmányokat is közöl és bemutatja, bírálja a hazai és nemzetközi történettudomány friss eredményeit. Célja, hogy új kutatási eredmények gyors közreadásával segítse a történelem oktatását, a történettudomány szakmai követelményeinek eleget téve árnyaltan, hitelesen mutassa be Magyarország és Európa történelmét, valamint fórumot teremtsen a tudományos vitáknak a szakmát foglalkoztató kérdésekben.

http://www.multunk.hu
https://www.facebook.com/multunk/

 

HOL KAPHATÓ?

MENNYIBE KERÜL?

 • Bolti ár: 1200 Ft
 • Kedvezményes ár: 1000 Ft (a Napvilág Kiadó szerkesztőségében és honlapján)
 • Előfizetői ár: 900 Ft

Érdekelhetnek még…